Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Welke soorten uittreksel uit het strafregister zijn er?

Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering) Dit is het standaarddocument. Het is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen. Model [...]

Welke soorten uittreksel uit het strafregister zijn er?2021-02-05T14:11:37+01:00

Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij: FOD Justitie DG Rechterlijke Organisatie Dienst Centraal Strafregister Waterloolaan 80 1000 Brussel Fax: 02 552 27 82 Email: cjc-csr@just.fgov.be Meer info op http://diplomatie.belgium.be.

Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?2021-02-05T14:11:08+01:00

Je wil een uittreksel uit het strafregister van een onderneming?

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister op cjc-csr@just.fgov.be of fax 02 552 27 82. Dit zijn de gegevens die je nodig hebt: naam van de onderneming ondernemingsnummer adres reden van de aanvraag

Je wil een uittreksel uit het strafregister van een onderneming?2021-02-05T14:10:34+01:00

Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Het bewijs van goed gedrag en zeden bestaat niet meer. Uit elke wettelijke of reglementaire beschikking die voorziet in "een bewijs van goed gedrag en zeden" zal voortaan worden gelezen dat het gaat om een uittreksel uit het strafregister. Er zijn drie soorten uittreksels naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn: Het model afgeleverd conform [...]

Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?2021-02-05T14:06:14+01:00
Go to Top