Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Verkeersongeval2023-03-20T14:01:53+01:00

Verkeersongeval

Je hebt geen gegevens van de tegenpartij gekregen?2021-02-05T14:14:37+01:00

De politieambtenaar die het ongeval registreerde, deelt je normaal gezien de gegevens van de tegenpartij met een standaardformulier mee (naam, adres, gegevens voertuig, verzekeringsmaatschappij en polisnummer).

Heb je deze gegevens toch niet gekregen, dan kan je telefonisch contact opnemen met de opsteller van het proces-verbaal via 02 639 639. Vermeld zeker je proces-verbaalnummer, dit begint met “L4”.

Kan je een kopie krijgen van het proces-verbaal van een verkeersongeval?2021-02-05T14:15:08+01:00

Dat is niet mogelijk. De politie kan je de gegevens van de tegenpartij bezorgen en kan je, indien je erom gevraagd hebt, een kopie van je verklaring geven. Enkel de procureur des Konings van het parket van Brussel kan jou (of je raadsman) de toelating geven om inzage en kopie te nemen van het dossier.

Mag ik een ademtest weigeren?2021-02-05T14:15:50+01:00

Je hebt het recht om 15 minuten te wachten voor de eerste keer dat je blaast; het is verstandig om van dat recht gebruik te maken als je kort voor de test nog alcohol gedronken hebt.

Je mag de test echter niet weigeren; doe je dat toch, dan wordt je automatisch als ‘positief’ beschouwd.

S (safe)

het alcoholgehalte is kleiner dan het wettelijk toegelaten maximum. (< 0,22 mg/liter)

A (alarm)

het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter.

Je rijbewijs wordt voor 3 uur ingehouden door de politie.

P (positief)

het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,35 mg/liter.

  • tussen 0,35 mg/liter en 0,65 mg/liter: je rijbewijs wordt voor 6 uur ingehouden door de politie
  • hoger dan 0,65 mg/liter: de parketmagistraat wordt verwittigd. Deze kan beslissen om je rijbewijs onmiddellijk in te trekken (meestal voor 15 dagen).
Moet je altijd de politie bellen wanneer je bij een ongeval betrokken bent?2021-02-05T14:16:13+01:00

Als de schade meevalt en er niemand gewond is, kunnen partijen zelf de schadeformulieren (Europees aanrijdingsformulier) invullen, ondertekenen en opsturen naar de verzekeringsmaatschappijen.

Is er discussie, dan kan je de politie altijd ter bemiddeling ter plaatse vragen.

Wanneer er veel schade is en/of er één of meerdere gewonden zijn, moet je altijd de politie bellen. Zij komen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval vast te stellen. De politie neemt van alle bestuurders een ademtest af.

Go to Top