Een evenement organiseren

Op het grondgebied van Stad Brussel

Elke organisator van een publiek recreatief evenement op het grondgebied van de Stad Brussel moet een aanvraagformulier voor het innemen van de openbare ruimte invullen. Dit mag verzonden worden naar Mijnheer de Burgemeester van de Stad Brussel – Stadhuis – Cel Evenementen – Grote Markt te 1000 Brussel. Deze aanvraagprocedure is de enige geldige officiële weg.

Dit formulier is online beschikbaar op de officiële website van de Stad Brussel.

Voor verdere inlichtingen mag de organisator contact opnemen met de Cel Evenementen (tel: 02/279.50.41 – fax: 02/279.50.27).

Op het grondgebied van de gemeente Elsene

Zie het algemeen politiereglement (Hoofdstuk 4) van de Gemeente Elsene. De organisator van een evenement in de openbare ruimte moet voorafgaande toestemming vragen aan de administratieve overheid. Dit mag verzonden worden naar Mevrouw de Burgemeester van de Gemeente Elsene – Gemeentehuis – Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel.

Reglementering

Nuttige links

Ter informatie, de procedure van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is strikt van toepassing.

Beperkingen

Limitations

De beperkingen weergeven op een grotere kaart