Seksueel geweld

U was het slachtoffer van seksueel geweld

 • Wat kunt u doen?
 • Bij wie kunt u terecht?
 • Hoe gaat dat in zijn werk?

U bent op dit moment in gevaar
(101 of 112)

U wil meteen een klacht indienen

U wenst gespecialiseerde bijstand (ZSG)

U wil een afspraak maken om vragen te stellen of een klacht in te dienen

Affiche seksueel geweld

U bent op dit moment in gevaar

Bel 101 (politie) of 112 (ambulance / brandweer)

Vertel aan de operator:

 • wie u bent
 • waar u zich bevindt
 • waarom u belt

U wil meteen een klacht indienen

In onze commissariaten kunt u meteen een klacht indienen. Het zijn wachtdiensten die 24u/24 en 7d/7 open zijn.

U wenst gespecialiseerde bijstand (ZSG)

 • U was het slachtoffer van seksueel geweld
  (verkrachting, poging tot verkrachting, aantasting van de seksuele integriteit)

EN

 • u wenst gratis multidisciplinaire bijstand
  (medische, forensische en psychologische zorgverlening)

EN

 • u wil nu een klacht indienen of u twijfelt nog

EN

 • de feiten vonden ten hoogste 7 dagen geleden plaats?

Dan kunt u in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van Brussel terecht.

Het ZSG is 24u/24 en 7d/7 open.

02 535 45 42

Hoogstraat 320, 1000 Brussel

U wil een afspraak maken om vragen te stellen of een klacht in te dienen

De cel Emergency Victim Assistance (EVA) ontvangt op afspraak slachtoffers van feiten van seksueel geweld die 7 dagen geleden of langer plaatsvonden (als de feiten minder dan 7 dagen geleden plaatsvonden, kunt u terecht in het ZSG van Brussel voor gratis multidisciplinaire zorgverlening).

U kan contact opnemen met EVA van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren op 02 279 75 39 of per mail op zpz.polbru.rech.eva@police.belgium.eu.

Uw afspraak met een inspecteur van EVA vindt plaats in een speciaal lokaal in het wijkcommissariaat BOONDAAL.

Wijkcommissariaat BOONDAALWijkcommissariaat BOONDAAL

Boondaalse Steenweg 480, 1050 Elsene

Weergeven op Google Maps

Meer info

Wettelijke definities

Verkrachting

“Verkrachting is elke gestelde daad die bestaat of mede bestaat uit een seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt.”

Aantasting van de seksuele integriteit

“Aantasting van de seksuele integriteit is het stellen van een seksuele handeling op een persoon die daar niet in toestemt, al dan niet met behulp van een derde persoon die daar niet in toestemt, dan wel het laten stellen van een seksuele handeling door een persoon die daar niet in toestemt.”

Wordt met aantasting van de seksuele integriteit gelijkgesteld:

“Het bewerkstelligen dat een persoon die daarmee niet instemt, getuige is van seksuele handelingen, of van seksueel misbruik, ook zonder dat deze daaraan hoeft deel te nemen.”

Toestemming

“Toestemming veronderstelt dat deze uit vrije wil is gegeven. Dit wordt beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak. De toestemming kan niet worden afgeleid uit de loutere ontstentenis van verweer van het slachtoffer. De toestemming kan worden ingetrokken op elk ogenblik voor of tijdens de seksuele handeling.

Toestemming is er niet wanneer de seksuele handeling is gepleegd door gebruik te maken van de kwetsbare toestand van het slachtoffer ten gevolge van onder meer angst, invloed van alcohol, verdovende middelen, psychotrope stoffen of enige andere substantie met een soortgelijke uitwerking, een ziekte of een handicapsituatie, waardoor de vrije wil is aangetast.

Toestemming is er in ieder geval niet indien de seksuele handeling het gevolg is van een bedreiging, fysiek of psychisch geweld, dwang, verrassing, list of van enige andere strafbare gedraging.

Toestemming is er in ieder geval niet wanneer de seksuele handeling is gepleegd ten nadele van een bewusteloos of slapend slachtoffer.”