Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Verlies of diefstal2023-03-20T14:00:27+01:00

Verlies of diefstal

Verlies of diefstal van de nummerplaat van je wagen?2021-03-01T16:35:31+01:00

Doe aangifte bij de politie. Je ontvangt een attest van verlies of diefstal. Dit attest moet je samen met het formulier ‘Aanvraag om inschrijving van een voertuig’ opsturen naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

In de tussentijd mag je je niet zonder nummerplaat op de openbare weg begeven. Na enkele werkdagen zul je een nieuw inschrijvingsbewijs en een nieuwe kentekenplaat ontvangen.

Als je enkel je voorste nummerplaat (reproductienummerplaat) verloren bent, kun je gewoon een kopie laten maken bij een garage in de buurt.

Verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van je wagen?2021-03-01T16:34:35+01:00

Doe zo vlug mogelijk aangifte bij de politie.

Bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs is het de titularis of eigenaar van het betrokken voertuig dat de aangifte moet doen.

Bij de aangifte dien je het voertuig, waarvan het inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is, mee te brengen.

Na de aangifte ontvang je een attest, dat je eventueel via tussenkomst van je verzekeringsagent, aangetekend overmaakt aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Verlies of diefstal van je (brom)fiets?2021-03-01T16:33:59+01:00

Doe aangifte bij de politie. Breng volgende documenten mee:

 • Het gelijkvormigheidsattest van de bromfiets.
 • De factuur van aankoop van je (brom)fiets.
 • Eventueel een foto van de gestolen (brom)fiets.

Na de aangifte ontvang je een attest van aangifte.

Verlies of diefstal van je bankkaart/kredietkaart?2021-02-05T14:40:55+01:00

Laat je bankkaart onmiddellijk blokkeren bij Card Stop via 070 344 344. Van deze dienst ontvang je een referentienummer. Noteer dit, dit nummer dien je over te maken aan je financiële instelling.

 • Verwittig vervolgens je financiële instelling. Van de bank ontvang je jouw kaartnummer(s).
 • Doe aangifte bij de politie, vergeet je kaartnummer(s) niet mee te brengen.

Je ontvangt een attest van aangifte. (eventueel nodig voor verzekering). Je verloren of gestolen bankkaart wordt “geseind” in de politiecomputer.

Verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart?2021-02-05T14:42:28+01:00

Bel onmiddellijk Doc Stop op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar. Zij sturen jou een brief die de melding van verlies of diefstal bevestigt.

Doe aangifte bij de bevoegde dienst:

 • Verlies of vernieling van de kaart: ga naar de dienst bewolking van uw gemeente
 • Diefstal: doe aangifte bij de politie.

Opgelet, neem een recente pasfoto mee voor op het bewijs van aangifte (twee foto’s als je een buitenlandse nationaliteit hebt).

Verlies of diefstal van je gsm/smartphone?2021-02-05T14:42:53+01:00

Doe aangifte bij de politie. Zorg dat je in het bezit bent van je IMEI nummer (staat vermeld op de doos van je gsm/smartphone), je SIM-kaartnummer en je telefoonnummer.

Alvorens je SIM-kaart te laten blokkeren, probeer je enkele keren naar je ontvreemde GSM te bellen. Noteer de tijdstippen van deze oproepen en geef deze door bij aangifte. Dit is nuttig bij het verder onderzoek door de politiediensten.

Laat je SIM-kaart blokkeren:

 • Base: 0800 152 10
 • Mobistar: 0800 959 58
 • Proximus: 0800 204 86
 • Telenet: 015 666 655

Na de aangifte ontvang je een attest van aangifte (eventueel nodig voor verzekering).

Verlies of diefstal van je rijbewijs?2021-02-05T14:44:15+01:00

Doe aangifte bij de politie.

Na aangifte ontvang je een attest om een nieuw rijbewijs te kunnen bekomen bij de dienst rijbewijzen van je stad of gemeente. Met dit attest en 2 recente pasfoto’s ga je zo vlug mogelijk naar het stadskantoor om een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Opgelet! Het door de politiediensten afgeleverd attest vervangt je rijbewijs niet. Je mag hier dus geen voertuig mee besturen.

Go to Top