Afwezigheidstoezicht

Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers. Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis.

Hoe een aanvraag indienen?

Liefst via het online formulier.

Als het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot het online formulier en/of het in te vullen, kan u naar een van onze commissariaten gaan. Een personeelslid zal het formulier “Aanvraag afwezigheidstoezicht” voor u uitprinten zodat u het op papier kan invullen.

U maakt  de aanvraag over rechtstreeks aan de dienst technopreventie of via uw commissariaat. De Technopreventie Adviseur zal u een technopreventief bezoek voorstellen waarna hij hierover een bondig verslag overmaakt aan het betrokken wijkcommissariaat.

De bedoeling hiervan is, de toezichthoudende inspecteur te informeren over eventuele zwakke punten van de woning, mogelijke sporen van een vorige inbraak of inbraakpoging, bijkomende toegangswegen tot de woning, de namen van personen die toegang hebben tot het gebouw tijdens de afwezigheid enz…

Ingeval van problemen zal de toezichthoudende inspecteur één of meerdere personen van deze lijst contacteren om het nodige te doen om het pand te beveiligen. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door de afdelingsverantwoordelijken maar moet minstens één controle per 24 uren inhouden. Dit toezicht is vooral voorzien voor de vakantieperiodes maar kan in concreto voor elke afwezigheid van langere duur aangevraagd worden.

Aanvraagformulier afwezigheidstoezicht

Klik hier om het formulier te openen