Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Bodycam2023-03-20T14:05:15+01:00

Bodycam

Sinds eind 2021 gebruikt een deel van de politie binnen de zone Brussel HOOFDSTAD Elsene een bodycam. Dit zijn kleine camera’s die politiemensen op het lichaam dragen en waarmee ze interventies kunnen opnemen. De camera heeft vooral als doel om tussenkomsten vast te leggen en om mogelijke gespannen situaties te de-escaleren.

De beelden kunnen na afloop onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt om de precieze toedracht en afloop van bepaalde interventies te achterhalen.

Bekijk het filmpje of lees de vragen en antwoorden hieronder voor meer informatie over het gebruik van de bodycams.

Hoe kan ik weten wanneer er daadwerkelijk wordt gefilmd?2022-03-09T08:54:22+01:00
  • Politiemedewerkers dragen de bodycam steeds zichtbaar op het uniform en ze moeten mondeling aangeven dat ze de bodycam gaan inschakelen en de opname zal worden gestart.
  • Het rode ledlampje geeft aan of er al dan niet gefilmd wordt. Als het lampje knippert, staat de camera in stand-by. Blijft het lampje permanent branden, dan is het toestel aan het filmen.
  • Eens het filmen is gestart, wordt de hele interventie zonder onderbreking opgenomen.
Mag een politiemedewerker zomaar iedereen en overal filmen?2022-03-09T08:53:36+01:00

Ja.

Er wordt niet permanent gefilmd, maar de politiemedewerker mag een interventie opnemen wanneer hij dat noodzakelijk acht. De inzet van de bodycam is voorzien in artikel 25/3 van de wet op het politieambt. Daarin staat dat politiediensten in het kader van hun opdrachten op zichtbare wijze bewakingscamera’s mogen gebruiken op het grondgebied van de zone. Dit kan zowel in de openbare ruimte als tijdens interventies waarbij er tussenbeide moet worden gekomen in de persoonlijke levenssfeer.

Mag ik vragen om niet gefilmd te worden?2022-03-09T08:55:16+01:00

Nee.

Aangezien de wetgeving het gebruik van bodycams toelaat, kan u dus niet eisen dat de opname wordt stopgezet. De hele interventie wordt vanaf de mondelinge aankondiging tot het einde opgenomen.

Wat gebeurt er met de opgenomen beelden?2022-03-09T08:54:51+01:00

De beelden kunnen gebruikt worden voor doeleinden van gerechtelijke of bestuurlijke politie. De beelden worden automatisch gearchiveerd na 30 dagen en ook 12 maanden bijgehouden. In die laatste periode zijn ze slechts toegankelijk op vraag van het openbaar ministerie. Bij inbeslagname of in het kader van een gerechtelijk dossier worden de beelden bewaard tot de gerechtelijke procedure is afgerond of de verjaringstermijn is verstreken.

Wat met mijn privacy?2022-03-09T08:55:38+01:00

Zowel de wet op het politieambt als de wet op de gegevensbescherming vermeldt hoe er met beelden moet worden omgegaan. Het gebruik ervan kan enkel op rechtmatige wijze, in functie van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Er bestaan controleorganen die toezicht houden op het rechtmatig gebruik van de beelden. Zo is er het Controleorgaan op de politionele informatie dat toekijkt op het correcte gebruik van de opgenomen beelden.

Go to Top