Civiele steundiensten

Het burgerpersoneel van het Administratief en Logistiek Kader (CALog) telt bijna 400 man.

Zij werken ter ondersteuning van of direct naast onze operationele diensten en vormen een essentieel onderdeel van de goede werking van de zone.

Jobs PolBru

Ontdek welke functie/dienst perfect bij je past

Polbru Jobs

Geen diploma secundair onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor functies van niveau D. Je kan onder andere aan de slag als onderhoudspersoneel bij de dienst Logistiek (LOG) of bij de drukkerij van onze dienst Documentatie en Vorming (FOR).
Van de Cel Communicatie (CelCom) tot Human Resources (HRM), over onze dienst Financiën (FIN), de juridische dienst (JUR) of de dienst Vorming (FOR): bij ons aanbod is er zeker een job die bij je past.
Als je van sociaal contact houdt, dan is de functie van frontdeskmedewerker vast iets voor jou. In onze verschillende commissariaten ben jij het aanspreekpunt van de bevolking. Je bent verantwoordelijk voor het onthaal van de burgers en verwijst ze door naar de juiste politiedienst (aangifte doen, verhoor enz.).
Dan zouden onze Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) of onze Dienst Politionele Slachtofferbejegening (DPSB) je wel eens kunnen interesseren.
Schilder, elektricien, mecanicien, wapentechnieker, … onze steundiensten Logistiek (LOG), Vorming (FOR) en Information and Communication Technology (ICT) zijn altijd op zoek naar specialisten.
Calog

Enkele voorbeelden van onze civiele steundiensten

Medewerker Frontdesk (FRONTDESK)

Opdrachten

 • Het verwelkomen van burgers en andere bezoekers
 • Bezoekers doorverwijzen naar de juiste politiedienst (indienen van klachten, verhoor, enz.)
Frontdesk
Frontdesk

Beleidsteun (CAPP)

Opdrachten

 • De dagelijkse opvolging van de verschillende criminele feiten organiseren
 • Audits uitvoeren
 • Actieplannen opzetten en coördineren
 • Contacten onderhouden met de academische wereld en onderzoeksinstellingen
 • Alle stageverzoeken die bij ons politiekorps worden ingediend op administratief en operationeel vlak beheren
CAPP
CAPP
CAPP

Cel Communicatie (CelCom)

Opdrachten

 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • Steun aan de zonale directies en diensten
CELCOM
CELCOM
CELCOM

Dienst politionele slachtofferbejegening (DPSB)

Opdrachten

 • Een slachtofferbeleid en jaarlijkse actieplannen ter uitvoering van het zonaal beleid voorbereiden en voorstellen
 • Gespecialiseerde politiebijstand verlenen in gevallen van emotionele crisis of ernstig slachtofferschap
 • Slachtoffers naar erkende hulpverleningsinstanties doorverwijzen
 • Aan overlegstructuren deelnemen, zoals de gewestraad en het welzijnsteam slachtofferzorg
DPS
DPS

Financiën en aankopen (FIN)

Opdrachten

 • Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de jaarlijkse begroting van de zone
 • Het coördineren van de administratieve verwerking van ontvangsten en uitgaven
 • De lancering evenals de toewijzing en de opvolging van de overheidsopdrachten, leveringen of diensten
 • De financiële verwerking van alles wat met de lonen van personeelsleden te maken heeft
FIN
FIN
FIN

Opleidings- en documentatiecentrum (FOR)

Opdrachten

 • Interne en externe trainingen en opleidingen organiseren of coördineren
 • Toegang voorzien tot documentatie en een bibliotheek beheren
 • Alle projecten coördineren die in de zone worden uitgegeven
FOR
FOR
FOR

Human resources (HRM)

Opdrachten

 • De goede integratie van nieuwe rekruten
 • Het beheer van personeelsbewegingen van en naar de zone (mobiliteitscycli)
 • De pensionering van alle personeelsleden van de zone
 • Personeelsbewegingen binnen de zone beheren (interne bewegingen en vacatures)
HRM
HRM
HRM

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

Opdrachten

 • Bijstaan bij het ontwikkelen van een welzijnsbeleid en met name het globaal preventieplan
 • Gevaren helpen identificeren en advies geven over risicobeoordeling
 • De oorzaken van arbeidsongevallen helpen onderzoeken en ernstige arbeidsongevallen helpen analyseren
 • Het uitwerken van noodprocedures (brand, evacuatie) en het organiseren van de eerste hulp
 • Adviezen uitbrengen over de verschillende onderwerpen inzake “welzijn op het werk”, waaronder het opstellen van instructies
SIPPT-IDPBW
SIPPT-IDPBW
SIPPT-IDPBW

Information and Communication Technology (ICT)

Opdrachten

 • Een bereikbaarheidsdienst voor de zone, 24u/24 en 7d/7
 • Technische ondersteuning bij grote evenementen en demonstraties
 • De diverse noden van diensten en directies op het vlak van computers, techniek en computergraphics
 • Het bewaren van de gegevens van de verschillende gebruikte netwerken
ICT
ICT
ICT

Logistiek (LOG)

Opdrachten

 • Zorgen voor de reinheid en het onderhoud van de gebouwen van de zone
 • Instaan voor de aankoop, het onderhoud en de reparatie van het wagenpark
 • Leveren van het nodige kantoormateriaal aan alle personeelsleden van de zone en meer bepaald het leveren van uniformstukken aan het operationele personeel
LOG
LOG
LOG

Brochures

Brochure POLBRUSIENBrochure AGENT - NL

Vacatures

Wij zoeken regelmatig nieuwe collega’s en passen ons aanbod voortdurend aan. Indien er momenteel geen openstaande vacatures zijn, kom dan zeker later eens terug een kijkje nemen.

Meer info

Calog

Onze burgerfuncties

Calog

Onze civiele steundiensten

Stage

Stage als burger

Mission

Onze Missie / Visie / Waarden

Organigram

Ons organigram

Zone

Ons grondgebied