Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Strafregister2023-03-20T14:03:45+01:00

Strafregister

Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?2021-02-05T14:06:14+01:00

Het bewijs van goed gedrag en zeden bestaat niet meer.
Uit elke wettelijke of reglementaire beschikking die voorziet in “een bewijs van goed gedrag en zeden” zal voortaan worden gelezen dat het gaat om een uittreksel uit het strafregister.

Er zijn drie soorten uittreksels naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn:

  • Het model afgeleverd conform artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering. bestemd voor niet gereglementeerde activiteiten.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering bestemd voor gereglementeerde activiteiten.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering wordt afgeleverd wanneer het gevraagd wordt om een activiteit uit te oefenen die valt onder de opvoeding, de psycho-medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen.

Aanvraag van uittreksels uit het strafregister:

Persoonlijk aan het loket, met de identiteitskaart (en eventueel een bewijsstuk)

Of met een machtiging en de identiteitskaart van de aanvrager.

Elektronisch Loket : dankzij het Internet, uw elektronische identiteitskaart
en IRISbox kan u een uittrekstel uit uw strafregister bestellen en thuis
ontvangen. Voor meer informatie over IRISbox en hoe IRISbox een eerste keer
gebruiken : www.irisbox.irisnet.be

Afleveringstermijn:

wordt onmiddellijk afgeleverd behalve:

  • een document dat bestemd is voor buiten de Europese Unie (± 3 dagen)
  • model afgeleverd conform artikel 596 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (± 3 dagen).
Je wil een uittreksel uit het strafregister van een onderneming?2021-02-05T14:10:34+01:00

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister op cjc-csr@just.fgov.be of fax 02 552 27 82.

Dit zijn de gegevens die je nodig hebt:

  • naam van de onderneming
  • ondernemingsnummer
  • adres
  • reden van de aanvraag
Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?2021-02-05T14:11:08+01:00

Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij:

FOD Justitie
DG Rechterlijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Fax: 02 552 27 82
Email: cjc-csr@just.fgov.be

Meer info op http://diplomatie.belgium.be.

Welke soorten uittreksel uit het strafregister zijn er?2021-02-05T14:11:37+01:00

Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is het standaarddocument. Het is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen.

Model 1 (art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.

Model 2 (art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is wel bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Go to Top