Stage als burger

Leer via een stage onze zone van binnenuit kennen.

PolBru biedt verschillende stage mogelijkheden.

Zo krijg je als dynamische en gemotiveerde student de kans om onze dagelijkse werking te leren kennen en zo misschien wel je eerste job te vinden.

Ook bieden we jou de mogelijkheid om stage te lopen als parketmagistraat waar je de werking van onze gerechtelijke diensten zal ontdekken. Lees er meer over op deze pagina.

Stage PolBru

Stage als student

Stage als parketmagistraat

Stage als student

PolBru biedt graag de kans aan dynamische en gemotiveerde studenten om het werk dat we hier dagelijks doen te leren kennen en zo misschien wel je eerste job te vinden. Studenten kunnen projectgericht werken, waardoor ze de kans krijgen om met de verschillende diensten van de zone samen te werken. Afhankelijk van je richting, kan je ook op een gespecialiseerde, ondersteunende dienst terechtkomen (bvb. HR, ICT).

Voorwaarden

  • Je studeert aan een hogeschool of universiteit.
  • Je bent op zoek naar een praktische en geen observatiestage.

Praktisch

  • We werken met een selectieprocedure. Daarbij ga je op gesprek bij de persoon die jouw stagebegeleider zou worden. Hij of zij beslist of je mag starten.
  • Zorg dus zeker dat je je sollicitatie op tijd indient: ten vroegste 6 maanden en ten laatste 3 maanden voor de startdatum van je stageperiode.

Contact

Stuur je aanvraag op tijd door naar zpz.polbru.analyse@police.belgium.eu.

Calog

Stage als parketmagistraat

Wat moet je doen wanneer je stage wil lopen bij PolBru als parketmagistraat?

Contacteer ons en vergeet zeker de periode waarin jij stage wil lopen niet te vermelden, alsook de diensten van de lokale recherche waarmee je wil samenwerken.

Op vraag van de korpschef zal je, afhankelijk van de totale duur van je stage, ook een hele of halve dag meedraaien met de garde zonale wacht (GZW), één van onze wijken of een territoriale interventiedienst (BTI).

Contact

Stuur je aanvraag op tijd door naar zpz.polbru.analyse@police.belgium.eu.

JUD

Meer info

Calog

Onze burgerfuncties

Calog

Onze civiele steundiensten

Stage

Stage als burger

Mission

Onze Missie / Visie / Waarden

Organigram

Ons organigram

Zone

Ons grondgebied