Praktische informatie

 • Studieniveau: Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Graad: ICT-Adviseur – A2
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 31/08/2024

Jobomschrijving

Onder het gezag van de dienstchef, als database beheerder, heeft hij/zij de verantwoordelijkheid om de operationaliteit van de databases van de zone te garanderen alsook de back-ups van alle informatica gegevens te verzekeren conform met de wetten ter bescherming van het privéleven.

Taken :

 • hij/zij verzekert de link tussen het functionele en technisch aspect van ISLP en moet de systemen dagelijks beheren;
 • hij/zij neemt deel aan de wachtdiensten van de dienst ICT;
 • hij/zij zal verplicht alle opleidingen, georganiseerd door de federale of lokale politie of door privé organismen volgen die in relatie staan met zijn functie;
 • hij/zij verzekert de beveiligde toegangen tot de toepassingen en e-mail (LDAP, actieve directory, …);
 • hij/zij staat de systeem beheerder alsook de netwerkbeheerder bij op het vlak van het beheer van de installaties, netwerken materiaal en software van de zone;
 • hij/zij stelt verslagen op voor zijn directe chef.

Kernactiviteiten :

 • het opzetten van back-up procedures voor de verschillende technici en de opvolging van de uitvoering hiervan;
 • de dagdagelijkse controle van de databases (log bestanden, ruimte op de schrijven, enz. …);
 • de controle van de synchronisatie van de toepassingen met het toegangscontrolesysteem;
 • het schrijven van scripts indien nodig …;
 • het beheer verzekeren van de programmatieploeg, het beheer van de intermenselijke relaties die dikwijls te maken krijgen met deadlinestress, planning, evaluatie, noden op het vlak van opleidingen en/of materiaal;
 • zich verzekeren dat het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van de lokale informaticatoepassingen overeenstemmen met de geuite noden van de gebruikers en tot hun tevredenheid;
 • zijn werk documenteren en bijdragen tot de online documentatie.

Meer weten / Solliciteren

 


Al onze vacatures