Praktische informatie

 • Studieniveau: Bachelor informatica
 • Graad: ICT-Consulent
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 31/08/2024

Jobomschrijving

 • Beheren van het personeel van de eenheid “New Technologies” (dynamische toewijzing van de ploegen, beheer van interne ploegen en dienstverleners, beheer van menselijke relaties die vaak onder druk staan, planning en toewijzing van taken, toekenning van verlof, evaluaties, behoeften aan opleiding en/of uitrusting oplijsten).
 • Een roadmap opstellen voor de correcte implementatie op het terrein, in samenwerking met de technisch beheerder, van de tools die ter beschikking worden gesteld van de geïntegreerde politie om de operationaliteit, de communicatie en de uitwisseling van informatie te verbeteren (Windows Autopilot, Office 365 Suite, videoconferenties, SharePoint, mail @police.belgium.eu, I-Police, E-learning, smartphone focus, enz.).
 • Samen met zijn team technische ondersteuning bieden aan de verschillende partners (technisch beheerder, data officers) voor de creatie en het onderhoud van de SharePoint-site van de zone evenals voor het gebruik van hun persoonlijke SharePoint en One Drive en van de Sharepoint-sites gekoppeld aan Teams-groepen.
 • Samen met zijn/haar team ervoor zorgen dat de IT-apparatuur voor mobiel werken (namelijk mobil ISLP-be secure, verplaatsbare camera’s, mobiele ANPR, bodycams, focus) in plaats wordt gesteld en waar nodig wordt uitgebreid en onderhouden.
 • Samen met zijn team de hardware voor werken op afstand configureren, instellen en onderhouden als de hardware van de zone wordt gebruikt (laptop, smartphone, tablet).
 • Samen met zijn team ervoor zorgen dat webtoepassingen die door elke mobiele patrouille kunnen worden gebruikt (berichten, logbook, enz.) beschikbaar worden gemaakt en dat informatie over het bestaan ervan wordt verspreid, in samenwerking met CEL.COM.
 • Samen met zijn/haar team een technische ondersteuning bieden voor de verspreiding van informatie over authenticatiebeveiliging (inloggen, wachtwoord, enz.).
 • IT-projecten op het gebied van nieuwe technologieën monitoren.
 • Samen met zijn/haar team documentatie (procedures) maken en onderhouden en de kennisdatabase van de ICT-afdeling op zijn/haar gebied bijwerken.
 • Ervoor zorgen dat zijn/haar team de gebruikers in het gebied traint en ondersteunt ,met name door beknopte handleidingen of handsouts op te stellen in samenwerking met FOR.
 • Deelnemen aan de ICT-wachtdienst.

Meer weten / Solliciteren

 


Al onze vacatures