Praktische informatie

 • Studieniveau: Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Graad: Adviseur – A2
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt , 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 31/08/2024

Jobomschrijving

Taken :

Onder het gezag van de dienstchef, zal hij/zij verantwoordelijk zijn voor de ploeg programmeurs/projectleiders voor de projecten die extern worden gerealiseerd

 • Hij/zij verzekerd de continuiteit van de diensten binnen zijn ploeg in geval van onbeschikbaarheid van één van zijn leden;
 • Hij/zij zal een standaard bepalen op het vlak van programmatie alsook de documentatie hieromtrent en de verdere opvolging ervan;
 • Hij/zij zal zoveel als mogelijk de intergratie van de interne en externe ontwikkelde programma’s integreren met de profielen en de authentificatiemethodes van de gebruikers binnen de omgeving van de geïntegreerde politie;
 • Hij/zij volgt alle projecten die extern worden ontwikkelde binnen zijn kader op;
 • Hij/zij zal verplicht alle opleidingen, die in relatie staan met zijn functie, volgen die georganiseerd worden door de federale of lokale politie alsook deze georganiseerd door privé organismen;
 • Hij/zij staat de systeem beheerder bij alsook de netwerkbeheerder op het vlak van het beheer van de installaties, netwerken materiaal en software van de zone;
 • Hij/zij stelt verslagen op voor zijn directe chef.

Kernactiviteiten :

 • Coördineren van de ploeg programmeurs/projectleiders et het bewaken van het respecteren van de timing van de verschillende projecten.;
 • Het in plaats stellen van programatie standaarden ( bibliothkeken, goede praktijken,…);
 • Zich vergewissen dat de wensen van de gebruiker, met in achter neming van de verschillende hoge veiligheidseisen, worden gehaald bij het ontwikkelen en beheren van programma’s;
 • Zijn werk documenteren en bijdragen tot de online documentatie.

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie :

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat minstens overeenstemt voor een aanwerving van niveau A;
 • Houder zijn van een diploma of een getuigschrift dat overeenstemt met deze gevraagd voor een functie van het niveau 1+ binnen de federale overheid en met name : master in informatica;
 • Kennis hebben van de OS Windows 10/11, UNIX/LINUX;
 • Kennis hebben van de meest courante databases;
 • Een goede kennis hebben van proces methodologieën zoals ITIL, AGILE,….;
 • Kennis hebben van technologische web georiënteerde tools;
 • Houder zijn van een rijbewijs type B.

Meer weten / Solliciteren

 


Al onze vacatures