Het bewijs van goed gedrag en zeden bestaat niet meer.
Uit elke wettelijke of reglementaire beschikking die voorziet in “een bewijs van goed gedrag en zeden” zal voortaan worden gelezen dat het gaat om een uittreksel uit het strafregister.

Er zijn drie soorten uittreksels naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn:

  • Het model afgeleverd conform artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering. bestemd voor niet gereglementeerde activiteiten.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering bestemd voor gereglementeerde activiteiten.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering wordt afgeleverd wanneer het gevraagd wordt om een activiteit uit te oefenen die valt onder de opvoeding, de psycho-medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen.

Aanvraag van uittreksels uit het strafregister:

Persoonlijk aan het loket, met de identiteitskaart (en eventueel een bewijsstuk)

Of met een machtiging en de identiteitskaart van de aanvrager.

Elektronisch Loket : dankzij het Internet, uw elektronische identiteitskaart
en IRISbox kan u een uittrekstel uit uw strafregister bestellen en thuis
ontvangen. Voor meer informatie over IRISbox en hoe IRISbox een eerste keer
gebruiken : www.irisbox.irisnet.be

Afleveringstermijn:

wordt onmiddellijk afgeleverd behalve:

  • een document dat bestemd is voor buiten de Europese Unie (± 3 dagen)
  • model afgeleverd conform artikel 596 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (± 3 dagen).