Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister op cjc-csr@just.fgov.be of fax 02 552 27 82.

Dit zijn de gegevens die je nodig hebt:

  • naam van de onderneming
  • ondernemingsnummer
  • adres
  • reden van de aanvraag