Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij:

FOD Justitie
DG Rechterlijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Fax: 02 552 27 82
Email: cjc-csr@just.fgov.be

Meer info op http://diplomatie.belgium.be.