Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is het standaarddocument. Het is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen speciale voorwaarden in verband met het strafblad vastgesteld om de activiteit uit te oefenen.

Model 1 (art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit wordt afgeleverd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd.

Model 2 (art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is wel bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.