Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Hoe verloopt de opleiding aan de politieschool?

Je start je opleiding in een van de tien politiescholen in België, bepaald op basis van je woonplaats. De opleiding tot agent duurt zes maanden, die tot inspecteur een jaar. In die tijd doe je de basiskennis op die je nodig hebt om op het terrein te werken.   Voor inspecteurs volgt er na de opleiding [...]

Hoe verloopt de opleiding aan de politieschool?2023-03-21T14:59:24+01:00

Wat met mijn privacy?

Zowel de wet op het politieambt als de wet op de gegevensbescherming vermeldt hoe er met beelden moet worden omgegaan. Het gebruik ervan kan enkel op rechtmatige wijze, in functie van opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Er bestaan controleorganen die toezicht houden op het rechtmatig gebruik van de beelden. Zo is er het Controleorgaan [...]

Wat met mijn privacy?2022-03-09T08:55:38+01:00

Mag ik vragen om niet gefilmd te worden?

Nee. Aangezien de wetgeving het gebruik van bodycams toelaat, kan u dus niet eisen dat de opname wordt stopgezet. De hele interventie wordt vanaf de mondelinge aankondiging tot het einde opgenomen.

Mag ik vragen om niet gefilmd te worden?2022-03-09T08:55:16+01:00

Wat gebeurt er met de opgenomen beelden?

De beelden kunnen gebruikt worden voor doeleinden van gerechtelijke of bestuurlijke politie. De beelden worden automatisch gearchiveerd na 30 dagen en ook 12 maanden bijgehouden. In die laatste periode zijn ze slechts toegankelijk op vraag van het openbaar ministerie. Bij inbeslagname of in het kader van een gerechtelijk dossier worden de beelden bewaard tot de [...]

Wat gebeurt er met de opgenomen beelden?2022-03-09T08:54:51+01:00

Hoe kan ik weten wanneer er daadwerkelijk wordt gefilmd?

Politiemedewerkers dragen de bodycam steeds zichtbaar op het uniform en ze moeten mondeling aangeven dat ze de bodycam gaan inschakelen en de opname zal worden gestart. Het rode ledlampje geeft aan of er al dan niet gefilmd wordt. Als het lampje knippert, staat de camera in stand-by. Blijft het lampje permanent branden, dan is het [...]

Hoe kan ik weten wanneer er daadwerkelijk wordt gefilmd?2022-03-09T08:54:22+01:00

Mag een politiemedewerker zomaar iedereen en overal filmen?

Ja. Er wordt niet permanent gefilmd, maar de politiemedewerker mag een interventie opnemen wanneer hij dat noodzakelijk acht. De inzet van de bodycam is voorzien in artikel 25/3 van de wet op het politieambt. Daarin staat dat politiediensten in het kader van hun opdrachten op zichtbare wijze bewakingscamera’s mogen gebruiken op het grondgebied van de [...]

Mag een politiemedewerker zomaar iedereen en overal filmen?2022-03-09T08:53:36+01:00

NAVO-Top – Aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten

Disclaimer Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, is de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (Kolenmarkt 30 te 1000 Brussel) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die haar toevertrouwd werden in het kader van de huidige NAVO-Top. De door u overgemaakte [...]

NAVO-Top – Aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten2021-05-07T10:04:05+02:00

Kan ik promotie maken naar inspecteur van politie als ik geen diploma heb?

Volgens de kalender van de Federale Politie wordt bijna elk jaar een bevorderingsexamen uitgeschreven om van de graad van agent van politie door te stromen naar de graad van inspecteur van politie. Om hieraan deel te nemen, moet je minstens 2 jaar als agent van politie gewerkt hebben en in het bezit zijn van een [...]

Kan ik promotie maken naar inspecteur van politie als ik geen diploma heb?2023-03-18T14:13:27+01:00

Werken er ook agenten van politie in andere commissariaten van de zone?

Er zijn ook agenten van politie in de centrale commissariaten of DPI’s. DPI staat voor Directie Proximiteit en Interventie. Agenten van politie in de DPI’s werken voor diensten die we “mobiliteit” noemen. Hun opdrachten verschillen enigszins van die van de Verkeersdirectie. Ze voeren ook bewakings- en aanwezigheidsopdrachten uit bij bepaalde evenementen zoals handelsbeurzen en rommelmarkten [...]

Werken er ook agenten van politie in andere commissariaten van de zone?2023-03-21T13:30:24+01:00
Go to Top