Nee.

Aangezien de wetgeving het gebruik van bodycams toelaat, kan u dus niet eisen dat de opname wordt stopgezet. De hele interventie wordt vanaf de mondelinge aankondiging tot het einde opgenomen.