De beelden kunnen gebruikt worden voor doeleinden van gerechtelijke of bestuurlijke politie. De beelden worden automatisch gearchiveerd na 30 dagen en ook 12 maanden bijgehouden. In die laatste periode zijn ze slechts toegankelijk op vraag van het openbaar ministerie. Bij inbeslagname of in het kader van een gerechtelijk dossier worden de beelden bewaard tot de gerechtelijke procedure is afgerond of de verjaringstermijn is verstreken.