Ja.

Er wordt niet permanent gefilmd, maar de politiemedewerker mag een interventie opnemen wanneer hij dat noodzakelijk acht. De inzet van de bodycam is voorzien in artikel 25/3 van de wet op het politieambt. Daarin staat dat politiediensten in het kader van hun opdrachten op zichtbare wijze bewakingscamera’s mogen gebruiken op het grondgebied van de zone. Dit kan zowel in de openbare ruimte als tijdens interventies waarbij er tussenbeide moet worden gekomen in de persoonlijke levenssfeer.