Polbru

Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Activiteitenverslag 2021

Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Activiteiten-verslag 2021

Logo-Polbru
Polbru-Embleme-NL
zone icon

Beschrijving van de zone

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat de grondgebieden van de Stad Brussel -met de voormalige gemeenten Laken, Neder-over-Heembeek, Haren en de gemeente Elsene.

Oppervlakte 38,94 km²
Aantal inwoners Brussel (1 januari 2021) 186.916
Aantal inwoners Elsene (1 januari 2021) 87.488
Geschatte dagelijkse bevolking ongeveer 1.200.000 personen
Personeelsleden 2.675

De bevolking is zeer divers en van verschillende niveaus. Alle sociale lagen zijn vertegenwoordigd en ook een mozaïek van nationaliteiten en etnische afkomst heeft daar zijn plaats gevonden. Daar bovenop moet ook rekening worden gehouden met de aanwezigheid van verschillende instellingen, administraties en nationale en internationale bedrijven op het grondgebied van de zone.

Dagelijks verwelkomt de politiezone talrijke pendelaars die op haar grondgebied komen werken en een groot aantal toeristen die de verschillende historische centra willen ontdekken en willen deelnemen aan recreatieve en culturele activiteiten. Het beheren van al deze evenementen in een grootstad is een uitdaging. Het vinden van een adequaat antwoord is niet altijd eenvoudig en het staat vast dat het functioneren van de politiezone flexibel en creatief moet zijn.

dpi Directie Proximiteit en Interventie + Wijkcommissariaat
cq Wijkcommissariaat
Mission

Missie, visie, Waarden

Onze politiezone kenmerkt zich door een dubbele uitdaging in haar opdrachten:

  1. De verantwoordelijkheid van ons korps bij het uitoefenen van de basisfuncties van de politie in een grootstedelijke context,
  2. Het beheer van de talrijke veiligheidsdiensten die verband houden met de nationale en internationale rol van het gebied waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

Om deze uitdagingen optimaal aan te gaan zijn er verschillende essentiële krachtlijnen gedefinieerd in lijn met het concept van excellentie in de politiefunctie.

Structuur zone

De structuur van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

Onze politiezone wordt geleid door de korpsoverste bijgestaan door vier directe medewerkers. Deze adjuncten, de algemene directeurs, staan ieder, aan het hoofd van een pijler samengesteld uit diensten en directies: de algemeen directeur territorialiteit (DGT), de algemeen operationele directeur (DGO), de algemeen functionele directeur (DGF) en de algemeen directeur beheer en beleid (DGB).

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) en de Dienst Interne Zaken (DIZ) staan rechtstreeks onder de korpsoverste.

Structuur van de zone
agenda

Evenementen

Totaal:

0
Betogingen 1.181
Beveiligingen 282
Bezoeken 408
Socio-culturele events
+ toezicht openbaar vervoer
1.137
 EU-topontmoetingen 89
Sportevenementen 40
Filmopnames 628
Divers 137
cop

Totaal:

0

Medewerkers

Operationeel kader

aap
0
Aspirant Agent van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
ap
0
Agent van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
ainp
0
Aspirant Inspecteur van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
inp
0
Inspecteur van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
ahinp
0
Aspirant Hoofdinspecteur van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
hinp
0
Hoofdinspecteur van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
acp
0
Aspirant Commissaris van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
cp
0
Commissaris van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
hcp
0
Hoofdcommissaris van Politie
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk

Burgerpersoneel

Calog niveau A
0
Calog Niveau A
(Universitair)
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
Calog niveau B
0
Calog Niveau B
(Bachelor)
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
Calog niveau C
0
Calog Niveau C
(Hoger middelbaar)
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
Calog niveau D
0
Calog Niveau D
(Lager middelbaar)
0
Vrouwelijk
0
Mannelijk
TRA

Directie verkeer

speed

De strijd tegen overdreven snelheid

0
gecontroleerde voertuigen (meer dan)
0
verbaliseringen
0
onmiddelijk intrekkingen van het rijbewijs
0
voertuigen in beslag genomen
0
hoogste geregistreerde snelheid (in plaats van 50 km/u)
Drug

De strijd tegen rijden onder invloed

0
gecontroleerde bestuurders
0
dossiers “alcohol aan het stuur”
0
dossiers “drugs aan het stuur”
0
onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs vanwege alcohol
0
onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs vanwege verdovende middelen
Scooter

Snelheidscontrole Bromfietsen via curvometer

0
gecontroleerde bromfietsen
0
klasse A
0
klasse B
0
bestuurders hadden de snelheid opgedreven
0 km/u
(km/u) Maximale snelheid Klasse A = 25km/u
0 km/u
(km/u) Maximale snelheid Klasse B = 45km/u
camion

Gerichte controles op zwaar vervoer

0
zware vrachtwagens (meer dan)
0
bestuurders werden bekeurd voor de volgende overtredingen:

  • Rijden zonder geldig rijbewijs
  • Niet-respecteren van rijtijden
  • Niet-naleving van de bepalingen inzake tachografen
  • Ontbreken van een vervoersvergunning
  • Problemen met ladingverzekering
car-docs

Strijd tegen ongeldige keuringsbewijzen

0
gecontroleerde voertuigen
0
voertuigen met een ongeldig keuringsbewijs
0
voertuigen met een verbod tot het verkeer
0
voertuigen met een groene kaart met beperkte geldigheid
0
groene kaarten na begeleiding tot aan het keuringsstation
0
voertuigen met een rode kaart met beperkte geldigheid

Foutparkeren en asociaal rijgedrag.
Niet dragen van motorkledij

Aantal verbaliseringen:

0
bescherming van de zwakke weggebruiker
0
niet dragen van de veiligheidsriem
0
niet dragen van de motorrijderskledij
0
gebruik GSM aan het stuur zonder handsfree kit
0
parkeren op een plaats voor personen met beperkte mobiliteit
0
gebrekkige verlichting van voertuigen, motorfietsen, fietsen en scooters
Embleem JUD

Directie van de lokale recherche

Dienst

Arrestaties

Ter beschikking gesteld

Aanhoudingsmandaten

Anti-Overvalbrigade 1013 *  *
Lokale Recherche 910 451 166
Trekkers 604 64 14
Zeden 228 26 10
Drugs 106 65 51
Diefstallen 59 31 19
Crime  * 20 20
Fraude 16 4 0
RG 5 4 1
DPM (jeugdbescherming en jeugdcriminaliteit) 61 32 19

* Deze cijfers zijn niet beschikbaar

0
Totaal aantal interventies ten gevolge van een oproep naar 101

Directie Proximiteit en Interventie (DPI)

Centrum

DPI Centre
0
interventies

Laken

DPI Bockstael
0
interventies

 Elsene-Louiza

DPI Cocq
0
interventies

Neder-Over-Heembeek / Haren

DPI Versailles
0
interventies

Focus DPI Centrum

De DPI Centrum was de drukste van de vier DPI’s met bijna 50.000 interventies in 2021. Daarom heeft haar Territoriale Interventiebrigade (BTI) vanaf juli extra ondersteuning gekregen. Net als in de drie andere DPI’s werden er het hele jaar diverse acties georganiseerd, onder andere acties overlast (68), verkeersacties “alcohol en drugs aan het stuur” (15) en acties in de horeca (15). Ook de vier wijkcommissariaten hadden hun handen vol met 15.161 inschrijvingen. Bovendien werden er niet minder dan 31.306 pv’s opgesteld.

Focus DPI XLO

De netheid was één van de aandachtspunten voor de DPI XLO. In dat kader werden er 6 acties “XL Clean” georganiseerd in samenwerking met de gemeente Elsene en de Stad Brussel. Dat resulteerde in maar liefst 749 pv’s voor onder andere sluikstorten, urineren op de openbare weg of het weggooien van sigarettenpeuken. Tijdens één van deze acties werd er maar liefst 6.754 kilogram afval opgeruimd.

Focus DPI Laken

De rodeo drivers en huwelijksstoeten op het Heizelplateau waren in 2021 ook één van de aandachtspunten. Bij een resem acties werden ongeveer 80 voertuigen bestuurlijk of zelfs gerechtelijk in beslag genomen wegens ongepast rijgedrag. De herinrichting van de rijbaan zorgde ervoor dat de buurtbewoners hun nachtrust terugkregen.

Focus DPI NOHH

In 2021 werd het BIN (Buurtinformatienetwerk) Meudon opgericht in de gelijknamige wijk in Neder-Over-Heembeek. Het was een inwoner die zelf met het idee kwam om de veiligheid in de wijk te verhogen en de cohesie tussen de buren te versterken. Ondertussen telt het BIN reeds 23 leden. Het charter werd in april 2022 ondertekend. Sindsdien meldden nog twee andere wijken van DPI NOHH zich voor de oprichting van een BIN.

communication

Blijvend inzetten op een beter onthaal van de burgers en kwaliteitsvolle opvang van slachtoffers

Een geprofessionaliseerde frontdesk

De meeste onthaalruimtes van onze commissariaten waren dringend aan een upgrade toe met het oog op een beter onthaal van slachtoffers. De oplevering van de kiosken in het centrale commissariaat aan de Kolenmarkt gebeurde in 2021. Sinds 1 mei 2022 zijn ze ook volledig operationeel. Nieuw aangeworven burgerpersoneel werd dan weer opgeleid om de essentiële frontdesk-functie te vervullen, maar ook het bestaand burgerpersoneel kreeg extra opleidingen “frontdesk” om de opvang van slachtoffers nog beter te doen verlopen.

Onthaal_Acceuil

Online een afspraak maken met de wijkinspecteur

Sinds 2021 kunnen burgers ook online een afspraak met hun wijkinspecteur maken. Dat kan eenvoudig via de website www.polbru.be/afspraak. Daar kunnen de burgers aangeven in welke straat ze wonen om zo hun wijkcommissariaat te vinden, wat het precieze doel is en of ze op het commissariaat willen langskomen of een thuisbezoek is gewenst. Op deze manier hopen we vooral dat mensen nog sneller en gemakkelijker de weg vinden naar hun wijkinspecteur. Die is en blijft uiteindelijk toch het eerste aanspreekpunt voor wijkgebonden problemen zoals overlast, burenruzies en onveiligheidsfenomenen. De digitale agenda laat niet toe klacht in te dienen of te antwoorden op dringende mededelingen of noodoproepen.

Online afspraak

Verdere ondersteuning voor de cel EVA

De cel EVA vierde op 1 juli 2021 haar eerste verjaardag. EVA staat voor Emergency Victim Assistance en stelt vooral de slachtoffers van onder andere seksueel geweld of intrafamiliaal geweld centraal. Sinds de oprichting van de cel kwamen de medewerkers al 144 keer tussenbeide (32 keer in 2020 en 112 keer in 2021). In 2021 kwamen er ook zedeninspecteurs, actief binnen het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG), het team versterken. Zonder hun aanwezigheid zou de cel EVA het toenemende aantal dossiers niet aangekund hebben. De medewerkers van de cel hebben in 2021 ook zo’n 80 infosessies gegeven aan het eerstelijnspersoneel over hoe om te gaan met slachtoffers.

EVA

Blijven strijden tegen straatintimidatie

De baremische opleiding “#NotHere – stop straatintimidatie” werd in 2021 volop uitgerold in samenwerking met de vzw Garance. Het project heeft als doel om meer aandacht te schenken aan de beleving van de openbare ruimte door vrouwen, meer bepaald op het gebied van straatintimidatie en stereotypering. Onze zone en het parket kondigden in maart van 2021 ook een lik-op-stukbeleid aan tegen seksuele intimidatie op straat.

Straatintimidatie

Inzetten op preventie

Onder het motto “Beter voorkomen dan genezen” heeft onze zone hard gewerkt aan preventieflyers en brochures en ook aan gelijkaardige boodschappen die verspreid worden via onze sociale mediakanalen en op de schermen in de onthaalruimtes van onze commissariaten. Er werden inmiddels al een tiental affiches ontwikkeld over hoe zich te beschermen tegen verschillende vormen van diefstal zoals winkeldiefstallen, voertuiginbraken, motordiefstallen of diefstallen door middel van list. Deze zullen ook ter beschikking staan aan het onthaal van onze 13 wijkcommissariaten.

Brochure inbraakbeveiliging

New Way of Working

In 2021 woedde de coronacrisis nog volop en ook onze politiezone ontsnapte daar niet aan. Daarom schakelden onder andere HRM en ICT nog een versnelling hoger in het kader van de New Way of Working. Telewerk werd opnieuw de norm voor functies die dat toelieten, waardoor er opnieuw massaal werd geïnvesteerd in informaticamateriaal om de trend van de digitalisering door te zetten. Het personeel werd onder meer uitgerust met laptops en een Besecure-toegang. Hierdoor kon de dagelijkse administratieve werking van onze politiezone ook vanop afstand gegarandeerd worden.

Voorts werd er ook een virtueel klaslokaal gecreëerd in het Documentatie- en Vormingscentrum (FOR) met als doel audiovisuele webinars aan te bieden. Op die manier kan de weg van e-learning, met opleidingen op afstand, worden ingezet.

Een politiezone die zich ook op ecologisch vlak wil onderscheiden

Onze politiezone zette opnieuw enkele belangrijke groene stappen vooruit. Zo kocht de zone 12 elektrische fietsen voor de wijkcommissariaten (Proxi) en kreeg de Verkeersdirectie (TRA) ook 15 elektrische scooters. Er werden nog eens 5 speed-pedelecs aangekocht voor onze Verkeersdirectie (TRA) en de Anti-Overvalbrigade (AOB) en 25 niet-elektrische patrouillefietsen voor onze vier Directies Proximiteit en Interventie (DPI) en de Verkeersdirectie. Voorts werden de meest vervuilende en oudste voertuigen buiten gebruik gesteld. In de plaats werd er alvast een bestelling geplaatst voor 5 hybride voertuigen.

In 2022 zal dezelfde weg worden voortgezet met al minstens 20 extra e-bikes.

In 2021 werd de eerste steen gelegd van ons nieuwe opleidingscentrum K9 4 Polbru. In dat gebouw komen er onder andere een nieuwe kennel, een schietstand, sport- en opleidingszalen en een buitenterrein voor oefeningen met brandbare producten.

Met B-Architecten en OSAR werden tot slot de architecten aangeduid voor ons nieuwe hoofdcommissariaat in de De Lignestraat. De oplevering van het gebouw, dat meer dan 20 zonale diensten (+- 1.700 medewerkers) en bijbehorende voertuigen zal herbergen, is voorzien in 2026.

De rekrutering in een nieuw jasje gestoken

Het jaar 2021 staat bekend als het jaar waarin de nieuwe Jobs@Polbru-website het licht zag. Daarop zijn niet enkel onze jobaanbiedingen te bezichtigen, maar ook getuigenissen van personeel alsook een uitgebreide jobomschrijving. Het is één van de manieren om de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene te profileren (employer branding) als een aantrekkelijke werkgever. Zo hoopt de zone nieuwe kandidaten aan te trekken voor zowel operationele als burgerfuncties.

Ook de verkorting van de selectieprocedure om politieman of -vrouw te worden, speelde in 2021 een belangrijke rol. Kandidaten worden na de selectieproeven in een wervingsreserve geplaatst. Daar kunnen ze kiezen bij welke politiezone ze willen solliciteren. Het toont nogmaals het belang van employer branding aan. De nieuwe rekruteringsprocedure laat alvast toe om een betere selectie te maken van de gewenste profielen en hun potentieel reeds te evalueren vooraleer ze richting de opleiding trekken.

JOBS

Een politiezone die openstaat voor verbetering voor het personeel en de burgers

DOM-project: een nieuwe manier om intrafamiliaal geweld te benaderen

In de zomer van 2021 werd het pilootproject DOM opgestart. Dit project biedt op vrijwillige basis begeleiding op maat aan daders van huiselijk geweld, met als doel het risico op recidive in positieve zin te beïnvloeden. Het beoogt een vroegtijdige tussenkomst van de politie in de dynamiek van huiselijk geweld om er snel een einde aan te maken door de dader voor zijn verantwoordelijkheid te stellen. Op die manier tracht de politiezone inzicht te krijgen in de redenen voor het ontstaan van geweld en het eventuele proces van partnerdominantie. De partner met afwijkend gedrag wordt geheroriënteerd naar hulpstructuren in een vroeg stadium van het geweld.

Het project haalde vorig jaar ook de David Yansenne-prijs binnen. Die prijs wordt sinds 2015 uitgereikt aan initiatieven die zich inzetten voor veiligheid en preventie.

DOM

New Way of Protesting (NWOP)

De voorbije jaren is gebleken dat het klassieke verloop van een betoging, via de vorm van genegotieerd beheer van de openbare ruimte, niet steeds meer wordt gevolgd. Een aanspreekpunt/organisator ontbreekt, net als een basisstructuur alsmaar vaker en de oproep tot betogen wordt ook massaal verspreid via sociale media. Daarom stapte onze zone in 2021 mee in de werkgroep NWOP, opgezet onder leiding van onze verantwoordelijke van de directie Interventies en de directeur-coördinator van Brussel. Het gaat om een werkgroep die een antwoord moet proberen te bieden aan de complexe realiteit van de openbare orde bij grote bijeenkomsten.

Binnen de nationale werkgroep zal onder andere de tactische aanpak, de communicatiestrategie en het beheer van aangehouden personen herbekeken worden. Ook onze zone zal hieruit lessen trekken om de aanpak van betogingen, jaarlijks toch meer dan duizend op ons grondgebied, te verbeteren.

manif

Make The Difference@PolBru

De eerste editie van de intrazonale wedstrijd Make The Difference@PolBru is een groot succes gebleken. De wedstrijd heeft vooral als doel om de werknemers te motiveren door hun eigen ideeën centraal te stellen en daarbij de werking van het korps en de dienstverlening naar de burger toe te verbeteren. Alle leden van het korps mochten vrijblijvend een project indienen ten voordele van hun eigen of een andere dienst. Niet minder dan 31 projecten, burgerpersoneel (CALog) of operationelen, werden uiteindelijk voor een jury verdedigd. Die deelde de eerste prijs uit aan het project Eco-Mobiliteit, een project dat meer personeel op ecologische wijze van en naar het werk wil krijgen. De jury loofde het project om het innovatieve karakter en het nauw aansluiten bij de klimatologische actualiteit. De bedenkers zullen hun project mogen realiseren. De publieksprijs ging dan weer naar het project van een emotionele hulphond die slachtoffers, verdachten en personeel moet bijstaan in moeilijke omstandigheden.

Make the difference PolBru

De intrede van de bodycam

De bodycam, geheel op vrijwillige basis te gebruiken door het personeel op het terrein, maakte in 2021 ook haar intrede in onze zone. Er werden meer dan 230 bodycams geleverd waarop in september een testfase van start ging. Vanop het terrein zijn de eerste meningen alvast voorzichtig positief. De beelden zijn een extra tool om een zo volledig mogelijk zicht op interventies te krijgen. Bovendien hebben ze een de-escalerend effect, onder andere door de mondelinge aankondiging dat een interventie volledig zal worden opgenomen. Tot op heden hebben reeds meer dan 630 medewerkers de opleiding over het gebruik van de bodycams gevolgd. Die opleiding zal in 2022 worden uitgebreid. Sinds 1 september werden er al 1.635 opnames gemaakt (cijfers tot 01/02/2022)..

Bodycam

Een videoteam voor de zone

De bevolking kan dankzij de oprichting van het videoteam binnen de cel Communicatie een blik achter de schermen werpen bij de politie. Zo worden er onder andere video’s gemaakt voor onze sociale mediakanalen. Dat kan gaan van informatieve video’s zoals bij een bepaalde Europese top, maar evenzeer leuke initiatieven die worden genomen door het personeel ten voordele van de bevolking om zo een nauwe band te creëren.

Ook intern worden er informatieve, pedagogische of promotionele video’s geleverd, onder meer in het kader van opleidingen of employer branding.

Team video

Oprichting van de Cyber Division

In juli 2021 zag ook de Cyber Division in onze politiezone het licht. Zij leveren vaak informaticabijstand aan andere afdelingen binnen de lokale recherche, maar voeren ook zelf zogenaamde OSINT (Open Source Intelligence), SOCMINT (Social Media Intelligence) en GEOINT (Geospatial Intelligence)-opdrachten uit. Op een half jaar tijd kon de afdeling 199 gsm’s en 4 computers uitlezen in bepaalde dossiers. Ze behandelden ook 16 gerechtelijke cybercrimedossiers en voerden 42 OSINT-onderzoeken. Bij die laatste onderzoeken wordt er online data verzameld en geanalyseerd in functie van bepaalde dossiers.

Cyber Division

Enkele punten die ook in 2022 onze aandacht blijven vereisen

De relatie tussen politie en jeugd

De relatie tussen politie en jongeren blijft één van de grootste uitdagingen en werkpunten binnen onze zone. Daarom werden er in 2021 ook opleidingen aangeboden vanuit de vzw JES om de politie in dialoog te laten treden met jongeren uit de Brusselse wijken. De opleiding Je Kiffe Bruxelles legde vooral de focus op hoe de politie het best omgaat met de jeugd. Sinds februari 2021 neemt onze zone ook deel aan het project Community Policing Without Borders, gelanceerd door de International Organization for Migration (IOM). Het hoofddoel van dit project is om discriminatie en racisme binnen de politie een halt toe te roepen. Dat kan onder meer door diversiteit binnen de eigen rangen te vergroten via rekrutering, maar ook door de nabijheidspolitie in nauwer contact te brengen met bepaalde migrantengemeenschappen.

Relatie jongeren

De cadetten, een groot succes

Ook in 2021 leerden 56 jongeren via de 3e editie van de cadetten onze politiezone kennen. Het project, uitgerold door onze politiezone, blijft één van de belangrijkste manieren om de jeugd kennis te laten maken met de politie en haar dagelijkse taken. Op een menselijke manier en via een verrijkende ervaring wordt er een speciale band gecreëerd tussen onze politiezone en de jongeren. Het succes van dit project is ook te zien in het aantal inschrijvingen en de enthousiaste reacties van deelnemers. De inschrijvingen voor de editie 2022 zijn inmiddels afgesloten. Er liepen 57 nieuwe aanvragen binnen wat het totaal aantal kadetten sinds de oprichting van deze belevenis in 2019 op 177 brengt.

Cadets

Aandachtig blijven voor gendergerelateerd geweld

De LGBTQI+-gemeenschap krijgt ook in 2022 nog onze aandacht. Al te weinig wordt er aangifte gedaan van een LGBTQI+-foob incident. We willen in de toekomst dan ook een beter zicht krijgen op dit dark number (het aantal niet-aangegeven klachten). Dankzij samenwerkingen met onder andere het RainbowHouse worden er voortdurend opleidingen aangeboden aan onze mensen. Onlangs werd er ook een opleiding georganiseerd die het onthaal van transgenders die een klacht willen indienen ten goede moet komen. Op onze website kan er ook op een eenvoudige manier melding worden gemaakt van gendergerelateerd geweld via het lgbtqi-meldpunt. Tot slot beschikt onze zone ook over speciaal daarvoor gevormde contactpersonen om mensen op te vangen die het slachtoffer zijn geworden van deze onaanvaardbare manier van geweld.

LGBTQ

Het proces MaeZav en de gevangenis van Haren

In 2022 zullen er twee grootschalige evenementen plaatsvinden, namelijk de start van het proces over de terroristische aanslagen in metrostation Maalbeek en op de luchthaven van Zaventem en de opening van de megagevangenis van Haren.

Aangezien het proces doorgaat op ons grondgebied, spreekt het voor zich dat de inzet van onze zone niet weg te denken valt, zowel op het vlak van materiële middelen als van personeel.

Ook de gevangenis van Haren zal een belangrijke impact hebben op onze politiezone. We denken daarbij aan een minimumdienstverlening als het gevangenispersoneel staakt of het tussenbeide komen bij incidenten. Alle andere mogelijke opdrachten moeten nog gepreciseerd worden.

Justitia