Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

Mag je de foto van je (flits)overtreding inkijken?

Deze foto's zijn niet ter inzage bij de politie. Het bekijken is enkel mogelijk via het politieparket. Indien je de overtreding betwist, vul je dit in op het antwoordformulier met de vermelding dat je graag de foto wil bekijken. Hierop zal het dossier samen met de foto overgemaakt worden aan het politieparket.

Mag je de foto van je (flits)overtreding inkijken?2021-03-08T11:18:26+01:00

Je weigert je boete te betalen

Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de Procureur des Konings je een voorstel tot minnelijke schikking doen. Indien je ook deze schikking niet betaalt, kan het parket je dagvaarden om te verschijnen voor de politierechtbank te Brussel.

Je weigert je boete te betalen2021-03-08T11:19:00+01:00

Je rijbewijs werd ingehouden of ingetrokken

Ingehouden voor 3 of 6 uur Wanneer je rijbewijs ingehouden werd voor 3 of 6 uur mag je je na het verstrijken van deze tijd terug aanbieden op het commissariaat. Na het afleggen van een negatieve ademtest, krijg je je rijbewijs terug. Ingetrokken voor 15 dagen Wanneer het parket je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken heeft maakt de [...]

Je rijbewijs werd ingehouden of ingetrokken2021-03-08T11:20:08+01:00

Je ontving een proces-verbaal van waarschuwing

Binnen de op het proces-verbaal aangegeven termijn moet je je in regel stellen. Daarna begeef je je naar een politiebureau van je eigen keuze, waar gecontroleerd wordt of je je in regel stelde. Deze politiedienst stuurt het ingevulde waarschuwingsformulier naar ons door. Opgelet! Een proces-verbaal van waarschuwing blijft een vaststelling van een overtreding. In theorie [...]

Je ontving een proces-verbaal van waarschuwing2021-03-08T11:20:59+01:00

Je hebt je boete betaald, maar betaalde teveel?

Je krijgt automatisch een brief. Deze moet je terugsturen, met vermelding van je rekeningnummer. Deze brief wordt door de politie samen met het proces-verbaal aan het parket overgemaakt. Het parket van Brussel start vervolgens de terugbetalingsprocedure.

Je hebt je boete betaald, maar betaalde teveel?2021-03-08T11:19:30+01:00

Je gaat niet akkoord met de boete?

Je kan bezwaar aantekenen via het antwoordformulier dat je terugvindt op de achterzijde van één van de twee exemplaren van het proces-verbaal dat je werd toegestuurd.

Je gaat niet akkoord met de boete?2021-03-08T11:22:14+01:00

Ik werd geflitst, wat nu?

Het bedrag van de boete staat vermeld op het proces-verbaal. Belangrijk is dat je het bedrag afleidt op basis van de gemeten snelheid en niet op basis van de gecorrigeerde snelheid (beide snelheden staan vermeld op het proces-verbaal) Wees voorbereid en bereken zelf je boete op wegcode.be.

Ik werd geflitst, wat nu?2021-03-08T11:18:33+01:00

Het voertuig in het proces-verbaal stemt niet overeen met mijn voertuig?

Stuur het antwoordformulier naar de politiezone dat het proces-verbaal heeft opgesteld met de vermelding dat je niet de eigenaar bent van het geverbaliseerde voertuig. Je voegt best een fotokopie van je inschrijvingsbewijs bij het antwoordformulier. Opgelet! De situatie kan zich voordoen dat je voertuig een opvallende kleur heeft en toch staat er op het proces-verbaal [...]

Het voertuig in het proces-verbaal stemt niet overeen met mijn voertuig?2021-03-08T11:18:45+01:00

Ben je verplicht om het antwoordformulier in te vullen?

Bij het proces-verbaal zit een antwoordformulier. Dit moet enkel worden teruggestuurd: indien je niet akkoord gaat met de overtreding indien de overtreder niet de eigenaar van het voertuig is indien er geen boetebedrag in het Proces-verbaal vermeld is (zware overtredingen)

Ben je verplicht om het antwoordformulier in te vullen?2021-03-08T11:18:12+01:00
Go to Top