Ingehouden voor 3 of 6 uur

Wanneer je rijbewijs ingehouden werd voor 3 of 6 uur mag je je na het verstrijken van deze tijd terug aanbieden op het commissariaat. Na het afleggen van een negatieve ademtest, krijg je je rijbewijs terug.

Ingetrokken voor 15 dagen

Wanneer het parket je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken heeft maakt de politie je rijbewijs binnen de twee werkdagen over aan de diensten van het parket, samen met het proces-verbaal. Je kan het rijbewijs na de termijn van de onmiddellijke intrekking afhalen op de griffie van de Politierechtbank te Brussel.