Dringende politiehulp 101

Andere vragen 02 279 79 79

FAQ – Europese Top (english)

Security perimeter The pass / Laissez-passer Parking Deliveries Police presence Public transport The tunnels Further questions The security perimeter What is the security perimeter during a European Summit ? Red zone on the map: Streets accessible WITH a pass, used as a security perimeter during any European summit: Le rond-point Schuman [...]

FAQ – Europese Top (english)2024-03-21T13:41:20+01:00

FAQ – Europese Top

De veiligheidsperimeter Het doorgangsbewijs Parkeren Leveringen Aanwezigheid politie Openbaar vervoer Tunnels Andere vragen De veiligheidsperimeter Wat is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese top? Rode zone op de kaart: Straten toegankelijk MET een doorgangsbewijs, wordt tijdens elke Europese top gebruikt als veiligheidsperimeter: De hele Schuman-rotonde Froissartstraat, tussen de Schuman rotonde en de [...]

FAQ – Europese Top2024-03-21T13:41:37+01:00

Aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten

Disclaimer Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, is de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (Kolenmarkt 30 te 1000 Brussel) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die haar toevertrouwd werden in het kader van de huidige Europese Top. De door u overgemaakte persoonsgegevens, zullen [...]

Aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten2024-01-02T15:08:33+01:00

Verkeersplan Europese Top – Circulation plan European Summit

Verkeersplan Europese Top Personen die een parkeergarage hebben in de Kortenberglaan of in de Stevinstraat (tussen de Kortenberglaan en de Archimedesstraat) gelieve de instructies op het plan in bijlage te volgen. U dient via de Blijde Inkomstlaan te rijden aangezien dit de enige mogelijke route is die toegang geeft tot uw garage tijdens een [...]

Verkeersplan Europese Top – Circulation plan European Summit2024-01-25T11:40:01+01:00
Go to Top