Perimeter

De veiligheidsperimeter

Welke is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese Top

Tijdens een Europese Top geldt de volgende veiligheidsperimeter

 • Schumanrotonde
 • Froissartstraat tussen de Belliardstraat en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Archimedesstraat ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Karel de Grotelaan en de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de  “Résidence Palace” en de Schumanrotonde
 • De helft van de Justus Lipsiusstraat, richting Froissartstraat

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter

Met een voertuig

 • de officiële delegaties met een doorlaatbewijs afgeleverd door de Europese Raad en/of door        de politiediensten
 • de hulpdiensten en de politie
 • de buurtbewoners  met een doorlaatbewijs  afgeleverd door de politie  (toegang enkel  via de Oudergemselaan)

Te voet

 • bewoners op vertoon van hun identiteitskaart
 • werknemers en zelfstandigen die binnen de perimeter werken op vertoon van hun identiteitskaart en een doorlaatbewijs (aan te vragen via hun werkgever)
 • elke persoon in bezit van een doorlaatbewijs en een geldig identiteitsdocument

Om toegang te krijgen tot de veiligheidsperimeter, dient U uw doorlaatbewijs (zie : hoe bekom ik een doorlaatbewijs) en Uw identiteitskaart  of paspoort te vertonen aan de controlepost van de politie.

In geval van verlies of diefstal van identiteitsdocumenten kunnen de mensen met en zonder een vaste verblijfplaats in België  een ‘Attest van verlies, diefstal of vernietiging’  bekomen bij de politie. Op vertoon van dit (nog geldig) attest,  en een doorlaatbewijs, heeft men toegang tot de perimeter.

Wat met de tunnels

Voor alle informatie betreffende de sluiting en heropening van de tunnels (Reyers en Montgomery), gelieve het twitter account  van de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene te raadplegen https://twitter.com/zpz_polbru

Parkeren binnen de veiligheidsperimeter

Parkeerverbod bovengronds

Geen enkel vervoermidel, fietsen, steps en scooters inbegrepen, mag bovengronds parkeren.

Binnen de veiligheidsperimeter, te weten :

 • Schumanrotonde
 • Froissartstraat tussen de Belliardstraat en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Archimedesstraat ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Karel de Grotelaan en de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de  “Résidence Palace” en de Schumanrotonde
 • De helft van de Justus Lipsiusstraat, richting Froissartstraat

In de straten met tijdelijk “uitgezonderd lokaal verkeer”, te weten :

 • Archimedesstraat tussen Stevinstraat en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan, tussen Stevinstraat en Schumanrotonde
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan, tussen Belliardstraat en Schumanrotonde
 • Breydelstraat

Evenals :

 • Etterbeeksesteenweg, tussen Belliardstraat en de Van Maerlantstraat.
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen Etterbeeksesteenweg en Oudergemselaan.

Garages gelegen binnen de perimeter

De bewoners en de firma’s hebben enkel toegang tot hun garage indien zij vooraf een doorgangsbewijs aangevraagd hebben voor hun voertuig via https://www.polbru.be/eurotop

De voertuigen moeten verplicht in hun garage gestald worden, geen enkel bovengronds stationnement wordt toegestaan, zelfs niet occasioneel.

De enige toegang tot de perimeter met een gemotoriseerd voertuig bevindt zich op de Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan.

De enige uitgang bevindt zich aan de benedenkant van de Wetstraat ter hoogte van het Berlaymontgebouw.

Mijn vervoermiddel werd uit de perimeter verwijderd

Vanaf de begindag van elke Europese top en gedurende de volledige duur van die Europese top geldt er een totaal parkeerverbod binnen de veiligheidsperimeter (zie rubriek). Geen enkel voertuig, van welk type ook (auto, moto, scooter, fiets, step,…) mag zich in deze zone bevinden.

Dit verbod wordt bijkomend zichtbaar gemaakt aan de hand van affiches en politielint de dag voordien. De dag zelf worden deze vervoermiddelen onherroepelijk verwijderd uit de veiligheidsperimeter. De rechtmatige eigenaars kunnen zich aanbieden op het wijkcommissariaat van de PROXI/EUROPA, Clovislaan 10 te 1000 Brussel met een geldig identiteitsbewijs en de boorddocumenten van de ingeschreven vervoermiddelen.

Het wijkcommissariaat van de PROXI/EUROPA is geopend elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u. tot 16u. en op donderdag van 12u. tot 20u. (gesloten tijdens zon- en feestdagen).

Wat met het openbaar vervoer

Tijdens de Europese top worden de bushaltes van de Archimedesstraat kant Schuman verplaatst naar de Etterbeekse Steenweg, ter hoogte van de ingang METRO MAALBEEK.

Het gaat om de volgende buslijnen:

 • Nr 12 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg)
 • Nr 21 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg) Nr. 36 (richting Konkel)
 • Nr 60 (richting UKKEL  Kalevoet en richting Ambiorix)
 • Nr 79 (richting Kraainem)

Te voet naar de ingang METRO MAALBEEK aan de Etterbeeksesteenweg gaat via de Jozef II straat of de Stevinstraat. Meer informatie is te vinden op de website van de MIVB www.mivb.be .

De metro en de treinen rijden normaal. Er zijn echter maar 3 ingangen open:

 • Toegang nr. 1 BERLAYMONT – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr. 2 KAREL DE GROTE – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr.3 LEX – gelegen aan de overkant van de Wetstraat ten opzichte van de toegangen 1 & 2.

Tip : De Wetstraat oversteken doet men het best via de ondergrondse tunnel tussen de ingangen 2 & 3 via perron Nr 1.

Leveringen

Geen enkele levering wordt toegelaten in de veiligheidsperimeter gedurende de Europese Top (zie veiligheidsperimeter). De terrassen en de vuilniszakken mogen evenmin buitengezet worden tijdens die periode.

Het doorlaatbewijs

Ik ben bewoner

Indien u woonachtig bent in de veiligheidsperimeter, dan ontvangt u een brief om u op de hoogte te brengen van de eerstvolgende Europese top met alle praktische modaliteiten. Om een doorlaatbewijs te ontvangen dat u toegang biedt tot uw wijk, volstaat het om het document “Aanvraagformulier doorlaatbewijs en attesten” in te vullen dat zich op de website van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene bevindt, en meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop en deze volledig ingevuld terug te sturen naar het e-mail adres vermeld op het aanvraagformulier: zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

Elke bewoner die een bezoeker ontvangt tijdens een Europese top dient voor deze persoon een doorlaatbewijs aan te vragen op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Deze aanvraag dient de naam en gegevens van de bezoeker te bevatten (volledig adres, zelfs voor een bezoeker die in het buitenland woont) alsook de periode van aanwezigheid op het adres van de bewoner. Op basis hiervan zal een tijdelijk doorlaatbewijs afgeleverd worden voor deze bezoeker.

Ik werk in de veiligheidsperimeter

De bedrijven ingeplant in de veiligheidsperimeter worden per brief op de hoogte gebracht van de eerstvolgende Europese top alsook van de praktische modaliteiten. Elk bedrijf dient een verantwoordelijke aan te wijzen die zal zorgen voor de aanvraag van de nodige doorlaatbewijzen voor de personeelsleden. Hiervoor volstaat het om het document “Aanvraagformulier doorlaatbewijzen en attesten” online in te vullen dat zich op de site van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene bevindt, en meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop en deze volledig ingevuld terug te sturen naar het e-mail adres vermeld op het aanvraagformulier: zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

Ik moet mij in de veiligheidsperimeter begeven

Indien u op bezoek gaat bij een particulier die in de Europese perimeter woont, zal deze een doorlaatbewijs dienen aan te vragen voor u voor de tijdsduur van uw bezoek.

Indien u op bezoek gaat bij een bedrijf gelegen in de Europese perimeter, zal desbetreffend bedrijf voor u een tijdelijk doorlaatbewijs moeten aanvragen.

Doorgangsbewijs

Hoe dient het doorlaatbewijs ingevuld te worden

Het formulier om een doorlaatbewijs aan te vragen is beschikbaar op https://www.polbru.be/eurotop

en bestaat in 2 versies : Microsoft Excel of Open Office bestand.

De naam en voornaam dienen ingevuld te worden in drukletters. Indien u meerdere voornamen hebt, dient u enkel de eerste in te vullen behalve indien het om een samengestelde voornaam gaat. De geboortedatum dient ingevuld te worden onder de vorm DD/MM/JJJJ, verdere informatie hoeft niet aan deze voorwaarden te voldoen.

Het volledig ingevuld document dient per mail overgemaakt te worden naar het adres hernomen op het formulier, zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu.

De vervaldatum van uw doorlaatbewijs wordt vermeld onderaan het formulier MM/JJJJ.

Hoe bekom ik mijn doorlaatbewijs

Bewoners kunnen op vertoon van hun identiteitskaart de aangevraagde doorlaatbewijzen ophalen in het wijkcommissariaat gelegen in de Europese wijk, Clovislaan 10 te 1000 Brussel. Bedrijven dienen een personeelslid te belasten om alle aangevraagde doorlaatbewijzen voor desbetreffend bedrijf te komen ophalen in het hier boven vernoemd wijkcommissariaat.

Het wijkcommissariaat van de Europese wijk is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 16u alsook op donderdag van 12 tot 20u (gesloten op weekends en feestdagen).

Wat te doen bij verlies van een doorlaatbewijs

Een bewoner die zijn/haar doorlaatbewijs heeft verloren, kan een nieuwe aanvraag indienen via het beschikbare formulier op de website van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (zie. “Hoe vraag ik een doorlaatbewijs aan?” door te vermelden dat het om een verlies gaat. Een duplicaat zal hierna worden afgeleverd.

Een persoon werkzaam in een bedrijf gelegen in de veiligheidsperimeter van de Europese top dient de verantwoordelijke voor de aanvragen van de doorlaatbewijzen te verwittigen van het verlies. Deze laatste zal een nieuwe aanvraag indienen met de vermelding dat het om een verlies gaat. Een duplicaat zal hierna worden afgeleverd.

Wat is de geldigheidsduur van een doorlaatbewijs

Een burgerlijk jaar omvat twee voorzitterschappen, elk van zes maanden. Het eerste voorzitterschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 30 juni, het tweede vangt aan op 1 juli en eindigt op 31 december. De vervaldatum van het doorlaatbewijs staat onderaan vermeld onder de vorm van MM/JJJJ. De vervaldatum van de doorlaatbewijzen afgeleverd voor een bepaalde duur wordt aangegeven onder de vorm van DD/MM.JJJJ.

Doorgangsbewijs

Veelgestelde vragen

Waarom is de politie aanwezig op:

 • De hoek van de Kortenberglaan en de Stevinstraat
 • De hoek van de Archimedesstraat en de Stevinstraat

De secties van de Kortenberglaan gelegen tussen de Stevinstraat en de Schumanrotonde, en van de Archimedesstraat gelegen tussen de Stevinstraat en het Schumanrotonde vormen tijdens Europese toppen zones voor plaatselijk verkeer. Geen enkel voertuig mag er parkeren. Bewoners die over een garage beschikken gelegen in deze zones worden doorgelaten, maar mogen hun voertuigen niet bovengronds parkeren.

Voetgangers daarentegen mogen zich in deze zones vrij bewegen tot aan een wegversperring waar ze aan een controle zullen worden onderworpen indien ze de veiligheidsperimeter wensen te betreden.

Voertuigen uitgerust met een doorlaatbewijs afgeleverd door de politie mogen de veiligheidsperimeter binnen rijden na controle van hun doorlaatbewijs. De Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan vormt de enige toegang tot de veiligheidsperimeter voor gemotoriseerde voertuigen met doorlaatbewijs.

Hoe de Wetstraat, kant “Residence Palace” vervoegen komende van de kant van de Europese Commissie en niet in het bezit zijnde van een doorlaatbewijs dat toegang biedt tot de veiligheidsperimeter?

U kan hiervoor gebruik te maken van de metrotoegang nr2, gelegen in de Wetstraat op de hoek van de Karel de Grotelaan, via perron 1 het NMBS station SCHUMAN, vervolgens uitgang 3 “LEX”.

Andere vragen

Eén maand voor elke Europese top opent de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene een telefonische permanentie die de bevolking toelaat om vragen te stellen over de reeds gekende zaken met betrekking tot de genomen en te nemen maatregelen in het kader van deze Europese toppen, alsook om andere nuttige info te bekomen.

Deze permanentie is bereikbaar op het nummer 02/279 85 35 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 16u en op donderdag van 12 tot 20u (behalve in de weekends en op feestdagen).