Perimeter

De veiligheidsperimeter

Wat is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese top?

Rode zone op de kaart:
Straten toegankelijk MET een doorgangsbewijs, wordt tijdens elke Europese top gebruikt als veiligheidsperimeter:

 • De hele Schuman-rotonde
 • Froissartstraat, tussen de Schuman rotonde en de Juste Lipsestraat

De “No Go Zone”:
Ontoegankelijk voor alle voetgangers. Enkel toegankelijk bij het uitgaan met gemotoriseerde voertuigen (zie “garage gelegen binnen de veiligheidsperimeter”):

 • Wetstraat, tussen de rotonde Schuman en de Karel de Grotelaan
 • Wetstraat, tussen de rotonde Schuman en het “résidence palace”.

Roze zone op de kaart:
Straten toegankelijk ZONDER doorgangsbewijs, in plaatselijk verkeer met parkeerverbod, gebruikt als pre-perimeter tijdens een Europese top:

 • Archimedesstraat tussen de Stevinstraat en het Schuman-rondpunt
 • Cortenberghlaan tussen de Stevinstraat en het Schuman-rondpunt (beperkte toegang tijdens escortes)
 • De Wetstraat tussen de Joyeuse-ingangslaan en het Schuman-rondpunt, ook bekend als de “zone van de vrijheid van meningsuiting”.
 • Oudergemlaan, tussen Blijde inkomstlaan en het Schuman-rondpunt;
 • Breydelstraat;
 • Frossartstraat, tussen Justus Lipsiusstraat en Belliardstraat;
 • Justus Lipsiusstraat

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter

 • Iedereen te voet met een digitaal of printend doorgangsbewijs en zijn identiteitsbewijs.
 • Met een voertuig:
  • Officiële delegaties geaccrediteerd door de Raad
  • Hulpdiensten en politie
  • Voertuigen toegelaten door de politie (enkel toegelaten via de Oudergemlaan)

Om toegang te krijgen tot de veiligheidsperimeter moet u uw doorgangsbewijs (zie “Hoe een doorgangsbewijs verkrijgen”) en het identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort) op basis waarvan u de aanvraag hebt gedaan, voorleggen aan het politiecontrolepunt.

In geval van verlies of diefstal van hun identiteitsdocumenten kunnen Belgische inwoners en niet-Belgische inwoners die in België verblijven een “Attest van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart of een kaart voor vreemdelingen”(beter bekend als “Bijlage 12”) voorleggen, op voorwaarde dat dit document niet vervallen is.

Het doorgangsbewijs

Wie moet een voetgangers-doorgansbewijs aanvragen?

Ik woon in de buurt (in de veiligheidszone):

Als inwoner van de veiligheidsperimeter ontvangt u een brief in uw brievenbus waarin u op de hoogte wordt gebracht van de komende Europese top en waarin de praktische modaliteiten worden toegelicht. Om een doorgansbewijs te verkrijgen waarmee u naar uw wijk kunt terugkeren, hoeft u enkel het formulier “aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten” in te vullen dat beschikbaar is op de website van de politiezone Brussel CAPITALE Elsene, meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop.

Als je niet officieel ingeschreven bent op het adres binnen de veiligheidszone, zal je gevraagd worden om een kopie van je identiteitskaart, verblijfsvergunning of buitenlandse identiteitskaart en je huurcontract te bezorgen.

Elke lokale inwoner die een bezoeker ontvangt tijdens een Europese top moet zijn gast vragen om het formulier in te vullen, volgens dezelfde procedure als hierboven. Deze aanvraag bevat de contactgegevens van de bezoeker (volledig adres, zelfs voor bezoekers die in het buitenland wonen) en de periode waarin hij/zij bij de lokale bewoner thuis zal verblijven. Er wordt vervolgens een tijdelijke bezoekerspas verstrekt.

Ik werk binnen de veiligheidsperimeter:

Bedrijven die zich binnen de veiligheidsperimeter bevinden, worden per post en per mail op de hoogte gebracht van de komende Europese top met praktische details. Elk personeelslid moet individueel een aanvraag indienen. Hiervoor hoeft u enkel het aanvraagformulier “aanvraagformulier doorgangsbewijzen en attesten” in te vullen dat online beschikbaar is op de website van de politiezone Brussel CAPITAL Elsene, meer bepaald via de link https://www.polbru.be/eurotop.

We raden je aan om je aanvraag in te dienen via je professionele e-mailadres, anders zal er gevraagd worden naar een attest van tewerkstelling.

Voor buitenlandse personeelsleden die niet zijn ingeschreven in het Belgische bevolkingsregister, vragen we je om je tijdelijke adres in België op te geven (logeeradres, hotel, adres van de vriend die je ontvangt, …). Er zal ook een kopie van je identiteitskaart worden gevraagd.

Ik moet in de veiligheidszone zijn:

Als u op bezoek gaat bij een particulier die binnen de veiligheidsperimeter woont, moet u een aanvraag indienen met vermelding van de periode dat u bij de bewoner thuis bent en de identiteit van de bewoner.

Als u een afspraak heeft met een bedrijf of arts die zich binnen de veiligheidszone bevindt, moet u een aanvraag doen met vermelding van de datum van de afspraak en zal u gevraagd worden een bewijs van de afspraak te leveren.

Wie moet een voertuigs-doorgangsbewijs aanvragen?

Iedereen met een garage in de veiligheidszone kan een voertuigpas aanvragen.

U moet uw voertuigpas uitprinten en op het dashboard bevestigen.

Zie “Garages binnen de veiligheidsperimeter”.

OPGELET

Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor personen buiten de veiligheidsperimeter of voor personen die toegang hebben tot hun gebouw/garage via een ingang buiten de veiligheidsperimeter.

Hoe vraag ik een doorgangsbewijs aan?

Het aanvraagformulier is te vinden op https://www.polbru.be/eurotop.

Het ingevulde formulier wordt automatisch naar onze functionele mailbox gestuurd.

Je ontvangt automatisch een bevestigingsmail met een dossiernummer van de volgende mailbox: zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu .

Hoe kan ik een aanvraag invullen als ik geen internettoegang of smartphone heb?

Iedereen die geen internettoegang of smartphone heeft, kan contact opnemen met ons callcenter op 02.279.85.35 om een afspraak te maken. Wij zullen u helpen om een gedrukte doorgangsbewijs te verkrijgen.

Hoe ontvang ik mijn doorgangsbewijs?

Zodra je aanvraag is goedgekeurd door onze controlediensten, wordt er een doorgangsbewijs in Pdf-formaat verstuurd naar het e-mailadres dat je vermeld hebt bij je aanvraag.

De voetgangerspas kan getoond worden op je smartphone of in papiervorm bij de controlepunten.

Wat moet ik doen als ik mijn doorgangsbewijs kwijtraak?

Als je je doorgangsbewijs niet meer in je mailbox kunt vinden, neem dan contact met ons op via e-mail zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu of per telefoon 02.279.85.35. Wij sturen u de pas in Pdf-formaat naar het e-mailadres dat je vermeld hebt bij je aanvraag.

Wat moet ik doen als ik van voertuig verander?

Als je van voertuig verandert, stuur ons dan een e-mail naar zpz.polbru.eurotop@police.belgium.eu met je dossiernummer, voor- en achternaam en alle gegevens van je nieuwe voertuig. Wij sturen u de doorgangsbewijs in Pdf-formaat naar het e-mailadres dat je vermeld hebt bij je aanvraag.

Hoe lang is een doorgangsbewijs geldig?

Een kalenderjaar bestaat uit twee voorzitterschappen die elk zes maanden duren. Het eerste voorzitterschap begint op 1 januari en eindigt op 30 juni, terwijl het tweede loopt van 1 juli tot 31 december. De vervaldatum van de doorgangsbewijs staat onderaan de pas in het formaat MM/JJJJ. De vervaldatum voor passen die voor een beperkte periode worden uitgegeven, wordt aangegeven als DD/MM/JJJJ.

DoorgangsbewijsDoorgangsbewijs

Parkeren binnen de veiligheidsperimeter

Parkeerverbod bovengronds

Geen enkel vervoermiddel, fietsen, steps en scooters inbegrepen, mag bovengronds parkeren, te weten:

 • Schumanrotonde
 • Froissartstraat tussen de Belliardstraat en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Archimedesstraat ter hoogte van de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de Karel de Grotelaan en de Schumanrotonde
 • Wetstraat tussen de “Résidence Palace” en de Schumanrotonde
 • De helft van de Justus Lipsiusstraat, richting Froissartstraat
 • Archimedesstraat tussen Stevinstraat en de Schumanrotonde
 • Kortenberglaan, tussen Stevinstraat en Schumanrotonde
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en de Schumanrotonde
 • Oudergemselaan, tussen Belliardstraat en Schumanrotonde
 • Breydelstraat
 • Etterbeeksesteenweg, tussen Belliardstraat en de Van Maerlantstraat.
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen Etterbeeksesteenweg en Oudergemselaan.

Garages gelegen binnen de perimeter

De bewoners en de firma’s hebben enkel toegang tot hun garage indien zij vooraf een doorgangsbewijs aangevraagd hebben voor hun voertuig via https://www.polbru.be/eurotop

De voertuigen moeten verplicht in hun garage gestald worden, geen enkel bovengronds stationnement wordt toegestaan, zelfs niet occasioneel.

De enige toegang tot de perimeter met een gemotoriseerd voertuig bevindt zich op de Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan. De enige uitgang bevindt zich aan de benedenkant van de Wetstraat ter hoogte van het Berlaymontgebouw.

Mijn vervoermiddel werd uit de perimeter verwijderd, wat moet ik doen?

Vanaf de eerste dag van de Europese top en tijdens de hele duur ervan is het verboden om enig vervoermiddel (auto, motor, fiets, scooter, enz.) binnen de veiligheidsperimeter te parkeren (zie “Wat is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese top?”). Dit verbod wordt aangegeven met affiches en een politiebanner. Alle voertuigen die ondanks het verbod binnen de veiligheidsperimeter geparkeerd staan, worden automatisch weggehaald door onze diensten.

Eigenaars van voertuigen kunnen op vertoon van een identiteitsbewijs en de boorddocumenten van het voertuig een document afhalen in het politiekantoor van de Europese wijk, Clovislaan 10, 1000 Brussel.

Eigenaars van weggehaalde fietsen kunnen hun fiets ophalen bij de politie van de Europese wijk, Clovislaan 10, 1000 Brussel, op vertoon van een identiteitsbewijs. Als je niet zeker bent of je fiets weggehaald is, kun je altijd contact opnemen met het onthaal van het politiebureau op 02.279.85.10.

Leveringen

Tijdens een Europese top worden geen leveringen toegelaten binnen de veiligheidsperimeter (zie “Wat is de veiligheidsperimeter tijdens een Europese top?”). Vuilniszakken en terrassen mogen niet op de stoepen geplaatst worden binnen de veiligheidsperimeter.

Waarom is de politie aanwezig op:

De hoek van de Kortenberglaan en de Stevinstraat en de hoek van de Archimedesstraat en de Stevinstraat?

De secties van de Kortenberglaan gelegen tussen de Stevinstraat en de Schumanrotonde, en van de Archimedesstraat gelegen tussen de Stevinstraat en het Schumanrotonde vormen tijdens Europese toppen zones voor plaatselijk verkeer. Geen enkel voertuig mag er parkeren. Bewoners die over een garage beschikken gelegen in deze zones worden doorgelaten, maar mogen hun voertuigen niet bovengronds parkeren.

Voetgangers daarentegen mogen zich in deze zones vrij bewegen tot aan een wegversperring waar ze aan een controle zullen worden onderworpen indien ze de veiligheidsperimeter wensen te betreden.

De hoek Auderghemlaan en Blijde Inkomstlaan ?

Voertuigen uitgerust met een doorlaatbewijs afgeleverd door de politie mogen de veiligheidsperimeter binnen rijden na controle van hun doorlaatbewijs. De Oudergemselaan ter hoogte van de Blijde Inkomstlaan vormt de enige toegang tot de veiligheidsperimeter voor gemotoriseerde voertuigen met doorlaatbewijs.

Hoe de Wetstraat, kant “Residence Palace” vervoegen komende van de kant van de Europese Commissie en niet in het bezit zijnde van een doorlaatbewijs dat toegang biedt tot de veiligheidsperimeter?

U kan hiervoor gebruik te maken van de metrotoegang nr2, gelegen in de Wetstraat op de hoek van de Karel de Grotelaan, via perron 1 het NMBS station SCHUMAN, vervolgens uitgang 3 “LEX”.

Wat met de tunnels?

Voor alle informatie betreffende de sluiting en heropening van de tunnels (Reyes en Montgomery), gelieve het twitter account van de politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene te raadplegen (hernaamd X depuis 24 juillet 2023)https://twitter.com/zpz_polbru.

Wat met het openbaar vervoer?

Tijdens de Europese top worden de bushaltes van de Archimedesstraat kant Schuman verplaatst naar de Etterbeekse Steenweg, ter hoogte van de ingang METRO MAALBEEK.

Het gaat om de volgende buslijnen:

 • Nr 12 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg)
 • Nr 21 (richting Brussels Airport of richting Luxembourg) Nr. 36 (richting Konkel)
 • Nr 60 (richting UKKEL Kalevoet en richting Ambiorix)
 • Nr 79 (richting Kraainem)

Te voet naar de ingang METRO MAALBEEK aan de Etterbeeksesteenweg gaat via de Jozef II straat of de Stevinstraat. Meer informatie is te vinden op de website van de MIVB www.mivb.be.

De metro en de treinen rijden normaal. Er zijn echter maar 3 ingangen open:

 • Toegang nr. 1 BERLAYMONT – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr. 2 KAREL DE GROTE – gelegen aan de voet van het gebouw met dezelfde naam.
 • Toegang nr.3 LEX – gelegen aan de overkant van de Wetstraat ten opzichte van de toegangen 1 & 2.

Tip: De Wetstraat oversteken doet men het best via de ondergrondse tunnel tussen de ingangen 2 & 3 via perron Nr 1.

Andere vragen

Een maand voor elke Europese top opent de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene een telefonische helpdesk waar het publiek terecht kan met al zijn vragen over de maatregelen die genomen zijn of genomen zullen worden in het kader van de topontmoetingen, alsook met alle bijkomende nuttige informatie.

U kunt onze Euro Top Call Centre bereiken op 02/279.85.35 van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.