Kennis van de tweede landstaal is een voordeel, maar geen vereiste. Gemiddeld gezien leren onze Nederlandstalige collega’s zeer snel om te communiceren in het Frans, gezien het regelmatig contact met Franstalige collega’s en burgers.

De externe organisatie Selor legt het vereiste niveau van onze tweede landstaal per graad van je functie vast.

  • Voor burgerfuncties van niveaus D tot B en de operationele functies van agent, inspecteur en hoofdinspecteur is dit een elementaire mondelinge en schriftelijke kennis (Selor Art.8, 10 of 9§2 Al.2).
  • Voor burgerfuncties die een universitair diploma vereisen (niveau A) en de operationele functies van commissaris en hoofdcommissaris is dit een voldoende mondelinge en schriftelijke kennis (Selor Art.12 of 9§2 Al.1).