Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan kunt u het best klacht indienen bij een politiedienst. Dat kan bij de politiedienst van uw eigen gemeente, maar ook in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd.

Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal. Een proces-verbaal is een geschrift waarin de politie alle nuttige informatie over het misdrijf beschrijft. Dit document bezorgt de politie aan het parket voor verder onderzoek. Vraag naar het nummer van het proces-verbaal om de zaak te kunnen opvolgen en vraag ook welk parket (van welke gemeente) precies bevoegd is.

Nadat u klacht heeft ingediend, start het parket met een strafonderzoek. Het parket kan dan verschillende voorstellen formuleren:

Het kan aan de dader een minnelijke schikking voorstellen. Dit kan alleen als de dader toegeeft dat hij aansprakelijk is voor uw schade en minstens een deel van de schade is vergoed.
Het kan een bemiddeling in strafzaken voorstellen. Het parket kan de dader vragen om uw schade te herstellen. De dader moet ook kunnen bewijzen dat hij de schade effectief hersteld heeft. Als u daarmee instemt, kunt u ook in de procedure betrokken worden en mee bepalen hoe die schade moet vergoed worden.

Het kan het onderzoek in handen van een onderzoeksrechter geven: in dat geval spreekt men van een gerechtelijk onderzoek. Wanneer dat onderzoek is afgerond, spreekt de raadkamer zich uit over het verdere verloop van de zaak.

Wanneer het parket meent dat er voldoende bezwaren zijn om iemand te vervolgen, kan het de verdachte voor het vonnisgerecht brengen. De strafrechter zal dan verder over de zaak beslissen en de beklaagde eventueel bestraffen.

Als het parket van mening is dat er onvoldoende bezwaren zijn of dat het niet kan vervolgen omdat het bijvoorbeeld niet bevoegd is, beslist het om de zaak te seponeren.

Om uw rechten als slachtoffer te laten gelden, kunt u ook een verklaring afleggen op het secretariaat van het parket: u krijgt dan de hoedanigheid van benadeelde persoon. Dat wil zeggen dat het parket u op de hoogte brengt:

  • ofwel als de zaak geseponeerd wordt met de reden daarvan
  • ofwel als er een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld
  • ofwel als er een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht is vastgelegd.