Het recht op een eerbiedige, correcte behandeling

Als u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan wilt u natuurlijk dat de instanties waarmee u te maken krijgt u op een vriendelijke, correcte en tactvolle manier behandelen. Uw nationaliteit, sociale afkomst, politieke overtuiging, religie of seksuele voorkeur mag geen rol spelen.

Niet alleen het slachtoffer zelf, maar ook de nabestaanden van een overleden slachtoffer hebben recht op eerbied voor hun rouwproces.

Het recht om informatie te krijgen

U heeft recht op alle informatie over:

hoe de gerechtelijke procedure zal verlopen
het feit dat u een advocaat onder de arm mag nemen
wat u moet doen om schadevergoeding of financiële hulp te krijgen
de Centra voor slachtofferhulp

Die informatie moet u binnen een redelijke termijn krijgen en moet zo volledig mogelijk zijn.

Het recht om informatie te geven

Als slachtoffer wilt u natuurlijk ook uw versie van het verhaal geven: u wilt gehoord worden. Dat recht heeft u: u moet alle elementen kunnen meedelen die nodig zijn om de schade te beoordelen.

Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand

Van zodra de politie, justitie of een of andere vorm van hulpverlening tussenkomt, heeft u als slachtoffer recht op begeleiding en advies. Zo heeft u onder andere het recht om een advocaat in te schakelen, zelfs wanneer u daarvoor niet over voldoende geld beschikt.

Het recht op financieel herstel

De schade die u als slachtoffer heeft geleden, moet binnen een redelijke termijn hersteld worden. Daar heeft u recht op. U moet wel de omvang van deze schade kunnen aantonen.

Wanneer het niet meer mogelijk is om de schade effectief te herstellen (bijvoorbeeld wanneer een goed onherroepelijk beschadigd is of in het geval van blijvende lichamelijke schade), kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden financiële hulp vragen bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Het recht op hulp

U heeft als slachtoffer recht op psychosociale hulp die aangepast is aan uw noden (slachtoffers van seksuele misdrijven hebben immers andere hulp nodig dan slachtoffers van een diefstal). Deze hulp kunt u vinden bij de dienst Slachtofferonthaal.

Het recht op bescherming en respect voor het privéleven

De politie en het gerecht moeten u als slachtoffer beschermen tegen bedreigingen en wraakacties. U heeft recht op bescherming van bij het begin en tijdens de ganse duur van het onderzoek.

U heeft ook recht op bescherming tegen elke aantasting van uw privéleven, zeker onmiddellijk na de feiten. Personen die het onderzoek voeren, mogen enkel vragen stellen die betrekking hebben tot de feiten of die relevant zijn om het onderzoek te voeren.