• DIR TRA: De eerste hoofdcommissaris van politie Vandenhoute Thierry is de directeur en leidt het commissariaat van de Verkeersdirectie.
  • DIR ADJ TRA: De eerste hoofdcommissaris van politie Joël De Keyzer is de adjunct-directeur.
  • ADM: Het secretariaat van het commissariaat.
  • Ops + planning: De operationele afdeling die het beheer van politiemensen plant en organiseert voor het uitvoeren van evenementen of betogingen.
  • TRA/O: Dit zijn de operationele pelotons waartoe jij zal behoren. Ze voeren de dagelijkse patrouilles uit en nemen alle andere opdrachten van agenten van politie voor hun rekening.
  • TRA/V: Deze dienst houdt zich vooral bezig met snelheidscontroles.
  • TRA/Bikers: Een hoofdzakelijk repressieve dienst die op de fiets patrouilleert, waardoor hij erg aanwezig is op het niveau van de zwakkere weggebruikers in Brussel.
  • TRA/M: Het motorrijderseskadron, dat protocollaire escortes, verkeersopdrachten, acties in het kader van specifieke wetgeving zoals de controle van vrachtwagens, enz. voor haar rekening neemt.
  • TRA/I: Deze dienst houdt zich bezig met administratie zoals het klasseren, archiveren en versturen van processen-verbaal naar de verschillende administraties.
  • TRA/A: Dit is de wachtdienst die zorgt voor het coördineren van zware ongevallen, het teruggeven van voertuigen, het verbeteren van processen-verbaal en andere specifieke opdrachten.
  • TRA/T: Deze dienst houdt zich bezig met vergunningen voor bouwwerven.
Organigram TRA