Kennis van de tweede landstaal is een voordeel, maar geen vereiste.

De meeste interventies gebeuren in het Frans. Ook de vele Franstalige collega’s zorgen ervoor dat je kennis van het Frans op korte termijn serieus toeneemt.

De externe organisatie Selor legt het vereiste niveau van onze tweede landstaal per graad van je functie vast.

  • Voor burgerfuncties van niveaus D tot en met B en de operationele functies van agent, inspecteur en hoofdinspecteur is dit een elementaire mondelinge en schriftelijke kennis (Selor Art.8, 10 of 9§2 Al.2).
  • Voor burgerfuncties die een universitair diploma vereisen (niveau A) en de operationele functies van commissaris en hoofdcommissaris is dit een voldoende mondelinge en schriftelijke kennis (Selor Art.12 of 9§2 Al.1).