Als medewerker van PolBru heb je sowieso recht op de toelage Brussel-Hoofdstad, nog een extraatje van het werken in onze prachtige hoofdstad. Die start op ongeveer €670 bruto per jaar en neemt jaarlijks toe gedurende je eerste vijf jaren in dienst.

Wanneer je als inspecteur minstens 7 jaar in de zone blijft, heb je ook nog recht op een verbintenistoelage van ongeveer €1340 bruto per jaar.

Tweetaligheidspremies zijn nog een andere soort premie waar je recht op hebt omdat je in onze tweetalige hoofdstad werkt. Om in aanmerking te komen voor een premie, moet je slagen voor een taalexamen, georganiseerd door Selor. Gezien onze internationale context worden naast Nederlands en Frans ook nog andere nuttige talen zoals Engels, Duits, Arabisch, Turks en gebarentaal erkend, waarvoor de politiezone eveneens een premie voorziet.