• Je start je opleiding in een van de tien politiescholen in België, bepaald op basis van je woonplaats.
  • De opleiding tot agent duurt zes maanden. In die tijd doe je de basiskennis op die je nodig hebt om op het terrein te werken. 
  • De opleiding bestaat uit modules die verschillende cursussen omvatten. Denk maar aan de wegcode, verzekering, inschrijving, rijbewijs, vaststelling van een ongeval, de deontologische code van de politie, politiestatuten, het opstellen van processen-verbaal, interventietechnieken, … 

Meer informatie over de cursussen die je aan de politiescholen zal volgen, vind je op de website van het PIVO:  https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/politie 

Je doet ook een observatiestage (2 dagen) en een operationele stage (10 dagen) in onze politiezone.