Voor de selectieproeven:

 • De Belgische nationaliteit bezitten;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Je vertoont onberispelijk gedrag, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • Voor de mannelijke kandidaten: je voldoet aan de dienstplichtwetten (indien je geboren bent voor 1/1/1976);
 • Je bent minstens 17 jaar oud;
 • Je inschrijvingsdossier is volledig;
 • Indien je ooit een selectieproef aflegde maar niet slaagde: je mag je één jaar later pas opnieuw inschrijven voor dezelfde vacature;
 • Je mag een wapen dragen en bent daartoe bereid;
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maanden oud is.

Voor de opleiding:

 • Je bent minstens 18 jaar oud;
 • Je beschikt over de vereiste fysieke vaardigheden en bent vrij van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt;
 • Je bent geslaagd voor de selectieproeven;
 • Je hebt een rijbewijs B.