Er zijn 4 directies binnen PolBru die hieronder duidelijk worden weergegeven (DGT, DGO, DGF en DGB).

Structuur NL

De verkeersdienst (TRA), waar je zal werken, maakt deel uit van de Algemene Operationele Directie (DGO). De  mobiliteitsdiensten behoren tot de Algemene Directie Territorialiteit (DGT).

De korpschef heet Michel Goovaerts.