Het werk van een politieagent houdt ook administratie in. Als je een overtreding op straat ziet, moet je een proces-verbaal schrijven over je vaststellingen. De administratieve werklast hangt vooral af van het soort patrouille dat je doet. Om een grove schatting te geven: voor elke drie dagen op het terrein doe je gemiddeld 1 dag administratie.