Volgens de kalender van de federale politie wordt bijna elk jaar een bevorderingsexamen uitgeschreven om van de graad van politieagent door te stromen naar de graad van inspecteur van politie. Om hieraan deel te nemen, moet je minstens 2 jaar als politieagent gewerkt hebben en in het bezit zijn van een diploma van niveau C (secundair onderwijs). Als je geen diploma van niveau C hebt, neem je vóór het bevorderingsexamen deel aan een opfriscursus.

Als je voor deze proef slaagt, compenseert dat het ontbreken van een diploma van niveau C en kan je aan het bevorderingsexamen deelnemen. De selectieproeven om inspecteur bij de politie te worden, bestaan uit een beroepsproef, een psychologische proef en een gesprek met een selectiecomité.

Onze politieagenten hebben een goede slaagkans dankzij de ervaring die zij op het terrein hebben opgedaan en de talrijke interventies die zij uitvoeren.