Tijdens de stage die in de zone wordt uitgevoerd (zie OPS-stage), moeten de inspecteurs binnen de dienst genegotieerd beheer van de publieke ruimte (GBOR) en in één van de 4 DPI’s werken. Aan het einde van de proefperiode van zes maanden kan het personeelslid een keuze maken tussen beide diensten.