Er zijn verschillende politieacademies in België, maar als je door de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene bent aangeworven, word je hoofdzakelijk aan het PIVO opgeleid.

De opleiding duurt ongeveer 6 maanden. In die tijd doe je de basiskennis op die je nodig hebt om op het terrein te werken.

De opleiding bestaat uit modules die verschillende cursussen omvatten. Denk maar aan de wegcode, verzekering, inschrijving, rijbewijs, vaststelling van een ongeval, de deontologische code van de politie, politiestatuten, het opstellen van processen-verbaal, interventietechnieken, …

Meer informatie over de cursussen die je aan de politieacademies zal volgen, vind je op de website van het PIVO: https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/politie

Je doet ook een observatiestage (2 dagen) en een operationele stage (10 dagen) in onze politiezone.