De selectieproeven voor inspecteur van de politie vinden plaats over een totaal van 4 dagen, gespreid over 3 tot 6 maanden na je inschrijving.

Voor agent is dat 6 tot 9 maanden.