• Er zijn verschillende politiescholen in België, maar als je door de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene bent aangeworven, word je, als Nederlandstalige, hoofdzakelijk aan het PIVO opgeleid. De Franstaligen worden hoofdzakelijk aan de GIP opgeleid.
  • De opleiding duurt ongeveer 6 maanden. In die tijd doe je de basiskennis op die je nodig hebt om op het terrein te werken.
  • De opleiding bestaat uit modules die verschillende cursussen omvatten. Denk maar aan de wegcode, verzekering, inschrijving, rijbewijs, vaststelling van een ongeval, de deontologische code van de politie, politiestatuten, het opstellen van processen-verbaal, interventietechnieken, …

Meer informatie over de cursussen die je aan de politiescholen zal volgen, vind je op de website van het PIVO: https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/politie

Je doet ook een observatiestage (2 dagen) en een operationele stage (10 dagen) in onze politiezone.