Praktische informatie

 • Studieniveau: Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Graad: Consulent (niveau B)
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 10/06/2024

Jobomschrijving

Consulent bij de dienst Financiën & Aankopen (FIN), voltijds ambt met glijdend uurrooster.

De dienst Financiën & Aankopen is belast met alle taken die een verband hebben met het algemene beheer van de financiën van de zone in overleg met de Bijzondere Rekenplichtige en het Departement Financiën van de Stad Brussel : het beheer en de opvolging van het budget van het lopende jaar, het opstellen van het budget op basis van de cijfers van vorige jaren, gevolg gevend aan de aanvragen en de noden van de diensten betreffende het materiaal en de uitrusting, alsook het uitvoeren en verzekeren van verschillende taken in het kader van het beschikbare budget.

Bovendien, kan de directie eveneens rekenen op de steun en de ondersteuning van andere gespecialiseerde gemeentelijke diensten, zoals urbanisme, de aankoopcentrale en eveneens de wegeniswerken om maar deze op te noemen.

De FIN consulent staat de directeur (DIR FIN) bij voor een optimale werking van de politiezone, en meer bepaald inzake van overheidsopdrachten.

Naast de administratieve basistaken van een consulent (niveau B), zal hij/zij belast worden met:

 • de coördinatie van de budgettaire vastleggingen van in hoofdzaak de werkings- en investeringskredieten van de politiezone;
 • het budgettair analyseren van de verschillende uitgavendossiers;
 • het coördineren van de vattingen in de verschillende databanken van de politiezone (vastleggingen, en ook andere adminstratieve en financiële informatie die vereist zijn);
 • het opstellen van monitoringsrapporten inzake het kredietverbruik van de politiezone;
 • het opstellen van de verslagen aan de overheden;
 • opvolgen en beheer van de noden uitgedrukt door de diensten en in samenspraak met deze;
 • opvolgen en beheer van de uitvoering van de dossiers in samenspraak met de verschillende diensten;
 • de controle en de opvolging van de uitvoering van de dossiers rekening houdend met de reglementering (onder meer kennisgevingsbrieven, bestelbonnen, enz.);
 • het deelnemen aan vergaderingen met de verschillende partners;
 • elke andere taak nuttig voor de goede werking van de dienst Financiën & Aankopen.

Beheer van de informatie :

 • regelmatig kennis nemen van de reglementering en van de inlichtingen relevant voor de functie op “Portal” en “Intranet”;
 • motiveren / argumenteren van de relevante beslissingen van zijn activiteitendomein;
 • opstellen van verslagen aan het college en de politieraad met betrekking tot de functie, enz.

Meer weten / Solliciteren

 


Onze vacatures