Praktische informatie

 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 11/02/24 tot 10/03/24
 • Referentienummer: 108853/S6TR

Jobomschrijving:

De preventieadviseur niveau 2 staat de preventieadviseur niveau 1 bij in uitoefening van zijn taken, met name:

In het kader van de permanente risicoanalyse en het opstellen en bijsturen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan :

 • vaak en systematisch de werkplaatsen bezoeken ;
 • minstens één keer per jaar de arbeidsplaatsen en de werkposten grondig controleren ;
 • onderzoek doen naar aanleiding van de arbeidsongevallen en incidenten die zich op de  arbeidsplaats hebben voorgedaan ;
 • meewerken aan het opstellen van de risicoanalyses ;
 • enquêtes, studies en onderzoeken verrichten welke nuttig, noodzakelijk en relevant zijn voor het verbeteren van het welzijn van de werknemers ;
 • de controles analyseren of laten analyseren onder de voorwaarden voorzien door de wet en de uitvoeringsbesluiten ;
 • kennis nemen van de fabricageprocessen, werkmethodes en arbeidsprocessen, ze ter plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de risico’s te verlagen die eruit voortvloeien ;
 • de nodige documentatie bijhouden ;
 • bij dringende noodzaak en indien het niet mogelijk is om beroep te doen op de directie,  zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of de hinder te verhelpen.

In het kader van het beheer en de werking van de dienst :

 • Meewerken aan het opstellen van de maandverslagen ;
 • Meewerken aan het opstellen het jaarverslag ;
 • Opstellen van de arbeidsongevallenfiche ;

Documenten opstellen en ze vervolledigen bij de keuze, de aankoop, het gebruik en het onderhoud van de uitrustingen en de persoonlijke beschermingsuitrustingen.

De kennisgevingen bijhouden die, in toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten, aan de overheid moeten worden gericht.

Meer weten / Solliciteren

 


Onze vacatures