Praktische informatie

 • Studieniveau: Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Graad: Consulent (niveau B)
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 18/12/2023

Jobomschrijving

De FIN consulent staat de directeur (DIR FIN) bij voor een optimale werking van de politiezone, en meer bepaald inzake van overheidsopdrachten.

Naast de administratieve basistaken van een consulent (niveau B), zal hij/zij belast worden met:

 • de coördinatie van de budgettaire vastleggingen van in hoofdzaak de werkings- en investeringskredieten van de politiezone ;
 • het budgettair analyseren van de verschillende uitgavendossiers ;
 • het coördineren van de vattingen in de verschillende databanken van de politiezone (vastleggingen, en ook andere adminstratieve en financiële informatie die vereist zijn) ;
 • het opstellen van monitoringsrapporten inzake het kredietverbruik van de politiezone ;
 • het opstellen van de verslagen aan de overheden ;
 • opvolgen en beheer van de noden uitgedrukt door de diensten en in samenspraak met deze ;
 • opvolgen en beheer van de uitvoering van de dossiers in samenspraak met de verschillende diensten ;
 • de controle en de opvolging van de uitvoering van de dossiers rekening houdend met de reglementering (onder meer kennisgevingsbrieven, bestelbonnen, enz.) ;
 • het deelnemen aan vergaderingen met de verschillende partners ;
 • elke andere taak nuttig voor de goede werking van de dienst Financiën & Aankopen.

Beheer van de informatie:

 • regelmatig kennis nemen van de reglementering en van de inlichtingen relevant voor de functie op “Portal” en “Intranet” ;
 • motiveren / argumenteren van de relevante beslissingen van zijn activiteitendomein ;
 • opstellen van verslagen aan het college en de politieraad met betrekking tot de functie, enz.

Meer weten / Solliciteren

 


Onze vacatures