Praktische informatie

 • Graad: Consulent (niveau B)
 • Plaats van tewerkstelling: Lombardstraat 24, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 09/10/2023

Functiebeschrijving

De consulent secretariaat FIN staat het diensthoofd (DIR FIN) bij voor een optimale werking van de dienst als Personal Assistant et verantwoordelijke voor het secretariaat.

Naast de administratieve basistaken van een consulent (niveau B), zal hij/zij belast worden met :

 • Het deelnemen aan vergaderingen met de verschikkende partners;
 • De administratieve en gedeeltelijke technische opvolging vereist in de twee landstalen;
 • Telefonische permanentie en beheer van de oproepen;
 • Beheer en invoeren van de inkomende en uitgaande briefwisseling en mails;
 • Beheer en overdracht van de informatie naar het personeel toe;
 • Planning en voorbereiding van de vergaderingen;
 • Nemen van nota’s, afwerken en/of opstellen van verslagen (vergaderingen, plaatsbezoeken, …);
 • Klasseren en archiveren van documenten;
 • Beheer en planning van prestaties;
 • Beheer van de persoonlijke dossiers;
 • Beheer van aanvragen van bureaumateriaal.

Meer weten / Solliciteren

 


Onze vacatures