Praktische informatie

 • Studieniveau: Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Graad: Consulent
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 02/10/2023

Jobomschrijving

Het administratief secretariaat plant de uurroosters van het personeel van de DPI (behalve voor interne orders), codeert de prestaties in GALoP, verwerkt verzoeken om verlof en recuperatie, plant alle soorten opleidingen die door het DPI-personeel worden gevolgd – dus ook van de GPI 48 – en beheert de evaluatiedossiers. Deze dienst controleert ook het aantal gewerkte uren en overuren van het personeel op maandbasis, organiseert afspraken voor medische onderzoeken van het personeel en beheert de voorraad kantoormateriaal en producten voor het onderhoudspersoneel.
Naast de functionele ondersteuning van de administratieve taken van de dienstchef, zal het personeelslid belast worden met zowel het beheer van specifieke dossiers als het aansturen van een team.

1.Dagelijks beheer van dossiers:

 • Aan de hand van moderne informaticamiddelen, doeltreffende en aangepaste procedures creëren en deze laten toepassen in de dagelijkse uitvoering van de dienst.
 • Het personeelslid staat in voor het bijwerken en het uitwerken van nieuwe werkmethodes.
 • Hij/zij zal een functionele ondersteuning geven aan de medewerkers die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen, waarbij de noodzakelijke en aangepaste functionele en technische kennis gedemonstreerd wordt.

2.Beheer van de informatie :

 • regelmatig kennis nemen van de AOZ, van de reglementering en de inlichtingen relevant voor de functie op Portal en Sharepoint en deze inlichtingen aan de medewerkers van het team doorgeven ;
 • verzamelen van de inlichtingen nodig voor de taken van het team en deze meedelen op aan hiërarchische collega’s, aan de medewerkers en de hiërarchische oversten tijdens de vergaderingen van de dienst ;

3.Beheer van de medewerkers :

 • waken over de operationele coördinatie van een team in samenwerking met zijn directe hiërarchie ;
 • zijn directe hiërarchie op de hoogte brengen over de personeelsplanning en de rationele inzet van de beschikbare capaciteit van zijn/haar team ;
 • signalen en problemen kunnen opsporen en de hiërarchie erover inlichten ;
 • deelnemen aan de taken van het management en in het bijzonder aan de motivatie, vorming, coaching en evaluatie van de medewerkers, alsook aan de organisatie van projecten.

Meer weten / Solliciteren

 


Onze vacatures