Praktische informatie

 • Studieniveau: Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Graad: Consulent
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 02/10/2023

Jobomschrijving

 • Consulent bij de dienst Logistiek/Infrastructuur van de politiezone;
 • De consulent verzekert administratieve en logistieke taken onder de directe verantwoordelijkheid van zijn diensthoofd. Het gaat om een voltijdse betrekking;
 • Het omkaderen van een ploeg van 13 personeelsleden.

Buiten de gewoonlijke administratieve taken van een consulent (niveau B) zal hij/zij belast zijn met:

 • Het beheer en het overmaken van informatie aan het personeel;
 • Het opstellen en opmaken van briefwisseling, verslagen, nota’s,…;
 • Het behandelen en archiveren van de logistieke informatie gelinkt aan het werkdomein;
 • Het deelnemen aan het beheer van de dienst logistiek (planning, omkadering van een ploeg);
 • Het deelnemen aan het opstellen, analyse en opvolging van de openbare markten;
 • Het zich verplaatsen naar de verschillende gebouwen van de politiezone voor het beheer van het materiaal en de infrastructuur (Vergaderingen, opvolging van werven, nazicht van het materiaal,…);
 • Het deelnemen aan evenementen waarbij logistieke steun vereist is voor het operationeel personeel en dit tijdens en buiten de gewoonlijke werkuren (beheer steun horeca, permanenties,…).

Meer weten / Solliciteren

 


Onze vacatures