Praktische informatie

 • Studieniveau: Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Graad: Consulent
 • Plaats van tewerkstelling: Kolenmarkt , 1000 Brussel
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 17/09/2023

Jobomschrijving

Naast de administratieve basistaken van een consulent (niveau B), zal hij/zij belast worden met :

 • Het van A tot Z beheren van de verschillende procedures die van kracht zijn binnen de geïntegreerde politie voor het beheer van arbeidsongevallen;
 • Het onderhouden en stimuleren van een optimale samenwerking met de verschillende partners op dit gebied, met name de herverzekeraar, het medisch-juridisch bureau (Medex), het IDPBW, enz;
 • de analyse, het beheer en de opvolging van de procedures in overeenstemming met de wetgeving van kracht;
 • up-to-date houden van de gegevensbank die het verantwoordelijkheidsgebied bestrijken;
 • de directeurs bijstaan met de inplaatsstelling van continu verschillende verbeteringsontwerpen aangaande zijn functioneringsdomein binnen de politiezone, met name op het gebied van toezicht op ziekteverzuim door ongevallen op het werk of op weg van en naar het werk, werkorganisatie en -processen, administratieve vereenvoudiging en digitalisering, enz …;
 • zorgen voor deskundigheid en inzet die nodig zijn in complexe personeelsdossiers alsook in de ontwerpen van de politiezone;
 • deelnemen aan de vergaderingen binnen de directie en binnen de PZ (en elders).

Meer weten / Solliciteren

 


Al onze vacatures