We hebben je hulp nodig!

Onze politiezone neemt deel aan de Veiligheidsmonitor en zal daarom een vragenlijst sturen naar een aantal inwoners van de Stad Brussel en de gemeente Elsene.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête onder de bevolking over diverse veiligheidsthema’s.  Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst wordt u gevraagd naar uw gevoel van onveiligheid, mogelijke buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale autoriteiten.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij nodigen alle burgers die deze vragenlijst zullen ontvangen dan ook uit de tijd te nemen om de enquêtevragen te beantwoorden. Uw deelname is essentieel!

U kunt gemakkelijk online deelnemen via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem behandeld.

Concreet zullen de vragenlijsten voor de Veiligheidsmonitor vanaf medio september van dit jaar worden verstuurd. De via een willekeurige statistische steekproef geselecteerde personen zullen de enquête in de loop van september of oktober per post ontvangen.
De resultaten worden in de eerste helft van 2022 verwacht.