Click here for english

Circulation plan EU-Summit

Op 24 & 25 juni 2021 vindt er een Europese Top plaats in de gebouwen van Raad van de Europese Unie – Wetstraat, 165 – Brussel. Net zoals bij voorgaande toppen zullen zowel de Burgemeester, als de politie alles in het werk stellen om de hinder in uw wijk te beperken en tegelijkertijd de veiligheid van zowel de Staatshoofden, de inwoners en de eigendommen te vrijwaren.

Volgende veiligheidsperimeter wordt ingesteld:

Wanneer?

Op 24 & 25 juni 2021

Waar?  

 • Schumanplein
 • Froissartstraat tussen de nummers 101 en 143
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en de “Residence Palace”

Belangrijke opmerking:

Er zullen geen leveringen mogelijk zijn. Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken, fietsen of terrassen op de openbare weg geplaatst worden.

Wie heeft toegang tot de veiligheidsperimeter?

Met een voertuig:      

 • de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad en/of de politiediensten.
 • de nood- en hulpdiensten
 • de inwoners met accreditatie van de politiediensten (toegang enkel via de Oudergemselaan)

Te voet:

 • Voor de veiligheid, de bewoners ingeschreven op het moeten een pass bij zich hebben
 • de werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever)
 • personen in het bezit van een doorlaatbewijs en hun identiteitskaart

Hoe kan men doorgangsbewijzen bekomen?

De aanvraag dient elektronisch [1] te gebeuren via het formulier op de site https://polbru.be/eurotop. Na de noodzakelijke controles zullen de doorgangsbewijzen vanaf 16 juni 2021 beschikbaar zijn op het commissariaat van de wijk Europa van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, Clovislaan 10 te 1000 Brussel – Tel.: 02/279.85.35.

De verzoeken moeten ten minste 72 uur op voorhand van de topdatum worden ingediend.

Wat met het verkeer?

Bepaalde straten zullen enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer en daar zal bovengronds een parkeerverbod gelden.

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes – toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat
 • Justus Lipsiusstraat

Bovengronds parkeren zal verboden worden op 24 & 25 juni 2021– binnen de veiligheidsperimeter

 • in de straten waar alléén plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan.

Om veiligheidsredenen moeten alle ramen van het gebouw gesloten zijn.

Heeft u nog vragen?

Vanaf 14 juni 2021 zal een telefonische permanentie geopend worden, oproepnummer 02/279.85.35. Het commissariaat zal geopend zijn voor de afgifte van de doorgangsbewijzen. Een mail zal volgen met de openingsuren.

U kan ook terecht op de internetsite https://polbru.be/eurotop of de Twitter-account https://twitter.com/zpz_polbru


[1] De overgemaakte persoonsgegevens worden overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld met als enig doel na te gaan of de aanvrager toegang kan krijgen tot de veiligheidsperimeter die opgesteld wordt ter gelegenheid van de Top.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

European Summit (PT-EU) – 24 & 25 juni 2021

On the 24&25 June 2021, a European summit will be organized in the buildings of the European Council, rue de la Loi 165, Brussels. As during the previous summits, the Mayor and police of Brussels will minimize disruptions in your neighborhood whilst guaranteeing security of Heads of State, citizens and goods.

The security perimeter will be as follows:

When :

24 and 25 June 2021

Where :

 • Schuman roundabout
 • rue Froissart from number 101 to 143
 • rue de la Loi, between the Schuman roundabout and the “Résidence Palace”

Some streets will be for local traffic only:

 • rue Archimède between rue Stévin and the Schuman roundabout
 • avenue de Cortenbergh, between rue Stévin and the Schuman roundabout (limited access during escorts – authorized access through avenue de la Joyeuse Entrée only)
 • rue de la Loi, between avenue de la Joyeuse Entrée and the Schuman roundabout
 • avenue d’Auderghem, between rue de la Loi and the Schuman roundabout
 • rue Breydel

Traffic and parking outside on the 24 and 25 June 2021

During the summit (possibly longer), traffic and parking will be strictly forbidden for all kinds of vehicles (cars, motorcycles, steps, scooters, etc) :

 • within the security perimeter
 • in the streets where only local traffic is allowed
 • on the routes taken by the delegations
 • on chaussée d’Etterbeek, between rue Belliard and rue Van Maerlant
 • on rue Van Maerlant
 • on rue Belliard, between chaussée d’Etterbeek and avenue d’Auderghem

Important remarks

 • no deliveries will be allowed within the security perimeter
 • during the summit you will not be allowed to put your bins out
 • the businesses located within the security perimeter will have to remove their terraces
 • for security reasons all windows will have to remain shut

Who has access to the security perimeter?

With a vehicle :

 • the official delegations accredited by the Council and/or the police
 • the police and rescue services
 • the local inhabitants accredited by the police (access only through avenue d’Auderghem)

On foot :

 • for security reasons only the local inhabitants who have a pass
 • the local employees and local business people in possession of their ID cards and their pass (to be requested through their employer)
 • anyone in possession of a pass and ID card

How to obtain a pass?

You can request a pass [2] on the website https://polbru.be/eurotop . Following the necessary checks, the pass will be available at the police station “Proxi Europe” of the Bruxelles CAPITALE Ixelles police, on boulevard Clovis 10 in 1000 Brussels.

The requests need to be introduced at least 72 hours before the summit.

Do you have any questions?

If you have a question or need help, you can call +32 2 279 85 35 as from 14 June between 8 am and 4 pm from Monday till Friday.

The police station will be open for those who received a mail mentioning they can collect their pass.

The website  https://polbru.be/eurotop and the Twitter account https://twitter.com/zpz_polbru will also be available for further information.


[1] The submitted personal data will be treated in accordance with the Algemene Verordening Gegevensbescherming with the sole purpose of verifying that the person requesting acces to the security perimeter, set up for a summit, can be allowed entrance.